no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

កាតាបមកដល់ថ្មី! ជឿជាក់ថា លោកអ្នកពិតជាប្លែកអារម្មណ៏ជាមួយនឹងកាតាបស្ពាយដ៏ទាន់សម័យរបស់ Hoco

នេះគឺជាការនាំមកដល់ថ្មីមួយទៀតរបស់ផលិតផល Hoco មកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជា ដើម្បីជាការឆ្លើយយបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ដែលមានបំណងជ្រើសរើសផលិតផលស្អាត មានគុណភាព រួមជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។ កាតាបថ្មីទាំងពីរម៉ូដែលនេះ គឺជាជម្រើសដ៏ពិសសបំផុត សំរាប់ដាក់ម៉ាស៊ីនកំព្យូទ័រ និងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀត ហើយជឿជាក់ថា លោកអ្នកពិតជាប្លែកអារម្មណ៏ជាមួយនឹងកាតាបស្ពាយដ៏ទាន់សម័យទាំងនេះ។ 

 

Hoco​ HS8​ Casual​ handbag គឺជាផលិតផលថ្មីមួយរបស់ Hoco ពេលនេះប្រសិនបើលោអ្នកកំពុង​ស្វែងរក​កា​តាប​ ដែល​សាក​សម​នឹង​រូបរាង​របស់​អ្នក​មែន​ទេ​?​ នេះ​កា​តាប​ស្ពាយ​ចំហៀង​ និង​យួរដៃ​ដ៏​ទាន់សម័យ​ ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន​ Hoco​ ផលិត​និង​រចនា​ម៉ូត​ឡើង​ កាន់តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ និង​ទាន់សម័យ​បំផុត​ ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ពិ​េ​សស​សម្រាប់​មិត្ត​អ្នក​សិក្សា​ និង​ទុកដាក់​កុំ​ព្យួ​ទ័​រ​តែ​ម្តង​។​ ហើយ​កា​តាប​ស្ពាយ​ចំហៀង​ និង​យួរដៃ​ដ៏​ទាន់​សម័យនេះ​ ត្រូវ​បាន​ផលិត​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ជាមួយនឹង​កុំ​ព្យួ​ទ័​រ​ Apple​ Macbook​ pro​ ចាប់ពី​ 11​ ដល់​ 15​ អី​ុ​ង​ផង​ដែរ​។​

Hoco​ HS8​ Casual​ handbag​ ផលិត​ចេញពី​ត្រ​ណាស់​  pure​ nylon​ ជាប់​ធន់​ល្អ​ ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ទុកដាក់​ និង​មាន​ច្រើន​ថត​ អាច​ដាក់​របស់របរ​បាន​ច្រើន​ និង​មិន​ជ្រាប​ទឹក​ថែម​ទៀត​ផង​។​ ខ្សែ​របស់​វា​មាន​សភាព​ជាប់​ធន់​ ងាយស្រួល​ស្ពាយ​ ជាមួយនឹង​រូបរាង​ដ៏​ស្រ​ស្អាត​ហើយ​នោះ​ វា​ក៏​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ភាព​ស៊ី​វី​ល័័យ​បំផុត​ផង​ដែរ​។​

 

 

 HOCO​ HS3​ Laptop​ Shoulder​ Bag​ Water​ Resistant​ Backpack គឺជាកា​តាប​ស្ពាយ​ក្រោយ​ដ៏​ទាន់សម័យ​ ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន​ Hoco​ ផលិត​និង​រចនា​ម៉ូត​ឡើង​ កាន់តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ និង​ទាន់សម័យ​បំផុត​ ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ពិ​េ​សស​សម្រាប់​មិត្ត​អ្នក​សិក្សា​ និង​ទុកដាក់​កុំ​ព្យួ​ទ័​រ​តែ​ម្តង​ ជាមួយ​ពណ៌​ដ៏​លេចធ្លោ​ ហើយ​កា​តាប​ស្ពាយ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផលិត​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ជាមួយនឹង​កុំ​ព្យួ​ទ័​រ​ Apple​ Macbook​ pro​ ចាប់ពី​ 11​ ដល់​ 14​ អី​ុ​ង​ផង​ដែរ​។​ HOCO​ HS3​ Laptop​ Shoulder​ Bag​ Water​ Resistant​ Backpack​ –​ Orange​ ផលិត​ចេញពី​ក្រា​ណាត់​លាយ​ជាមួយ​ស្បែក​ ជាប់​ធន់​ល្អ​ ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ទុកដាក់​ និង​មាន​ច្រើន​ថត​ អាច​ដាក់​របស់របរ​បាន​ច្រើន​ និង​មិន​ជ្រាប​ទឹក​ថែម​ទៀត​ផង​។​ ខ្សែ​របស់​វា​មាន​សភាព​ជាប់​ធន់​ ងាយស្រួល​ស្ពាយ​ មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈឺ​ខ្នង​ឡើយ​។​ ជាមួយនឹង​រូបរាង​ដ៏​ស្រ​ស្អាត​ហើយ​នោះ​ វា​ក៏​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ភាព​ស៊ី​វី​ល័័យ​បំផុត​ផង​ដែរ​។​

អាចរកជាវបាននៅ៖ HOCO Show Room , លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 092 566 655/ 096 6 566 655

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម