no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG ស៊េរីថ្មី ដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ IFA គឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ អាចផ្តល់នូវការសន្សំសំចៃភ្លើង និងឆាប់ត្រជាក់ជាងមុន

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន LG អេឡិចត្រូនិច បានដាក់បង្ហាញនូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ IFA អមជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យរួមមាន ការសន្សំសំចៃថាមពលខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Dual cool និងគុណភាពល្អ និងអាចត្រជាក់បានឆាប់រហស័ ហើយនិងសមត្តិភាពខ្ពស់ នៅក្នុងការជួយសន្សំសំចៃថាមពលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា DUALCOOL។LG’s DUALCOOL គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដំបូងបង្អស់របស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាសនូវបច្ចេកវិទ្យា Dual Inverter Compressor™ នៅក្នុងការជួយសន្សំសំចៃថាមពលដោយគ្មានការប៊ះពាល់ដល់ភាពត្រជាក់។ LG’s DUALCOOL ត្រូវបានបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ដោយអង្កការ TÜV Rheinland ទៅលើ Dual Inverter Compressor ដែលជួយអោយ DUALCOOL ប្រើប្រាស់ភ្លើងតិចជាង 70% និងបន្ថែមការភាពត្រជាក់លើសពីរ 40% បើប្រៀបធៀបទៅនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទគ្មាន Inverter។ លើសពីនេះទៀតបច្ចេកវិទ្យា compressor ក៏អនុញ្ញាត្តិអោយ Dualcool អាចដំណើការបានយ៉ាងស្ងាត់ និង គ្មានសម្លេងរំខាន ដែលសាកសម្យទៅនិងលំនៅដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទ។ 

 

លោក Jo Seong-jin ប្រធានក្រុមហ៊ុន LG Electronics and Home Appliances & Air Solutionបានមានប្រសាសន៏ថា ស្ទាយថ្មីរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងមានថាមពលខ្លាំងក្នុងបញ្ចេញនៅភាពត្រជាក់ ការធ្វើការបានប្រសើរជាងមុន និងអាចបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងប្រសើរ ខុសពីរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលយើងបានណែនាំកន្លងមក។ អតិថិជនទាំងអស់ អាចមកទស្សនាការដាក់តាំងផលិតផលសេរ៊ីថ្មីទាំងនេះ ដែលមានស្រាប់នៅគ្រប់សាខា LG Brand Shop ទាំងអស់។  ពត៏មានបន្ថែមសូមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 023 222 699

 

 

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម