no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន LG បង្ហាញពីគុណសម្បត្តិ ហើយនិងអត្ថប្រយោជន៏របស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG Dual Inverter Compressor ™

ខ្ញុំជឿជាក់ថា ពេលកន្លងមក លោកអ្នកតែងតែមានការបារម្មណ៍ និងមានកង្វល់ជាមួយការរំខាននៃសម្លេងរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងការខ្ជះខ្ជាយអគ្គីសនីជាដើម ចាប់ពីពេលនេះទៅ លោកអ្នក ឈប់បារម្មណ៏ទៀតទៅ ជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យា LG Dual Inverter Compressor ™ អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបាន។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG ជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យា LG Dual Inverter Compressor ™ មានមុខងារពិសេសដូចជា៖ សន្សំសំចៃភ្លើង ត្រជាក់បានឆាប់រហស័ គុណភាពធ្វើការបានយួអង្វែង និងជួយកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាន។ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការធានារហូតដល់ទៅ 10 ឆ្នាំដំបូងគេ សម្រាប់ Dual Inverter Compressor ™ របស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG អ្នកប្រើប្រាស់អាចរីករាយជាមួយគុណប្រយោជន៏នៃការប្រើប្រាស់បានយួអង្វែង។

-សន្សំសំចៃភ្លើង (Energy Saving)

Inverter Compressor តែងតែផ្លាស់ប្តូរល្បឿនរបស់ Compressor ដើម្បីរក្សាកម្រិតសីតុណ្ហភាពដែលចង់អ្នកប្រើប្រាស់ចងបាន។ លើសពីនេះទៅទៀត Dual Inverter Compressor ™ ជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចសន្សំសំចៃថាមពលបានខ្ពស់ សន្សំសំចៃរហូតដល់ 70%។

-ត្រជាក់បានឆាប់រហស័ (Fast Cooling)

Dual Inverter Compressor របស់ LG មានសមត្តិភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្ថែមល្បឿន និងបាញ់ខ្យល់ត្រជាក់បានលឿន និងឆាប់ត្រជាក់។

-ងាយស្រួលតំឡើង និងឆាប់រហ័ស Quick and Easy Installation

រូបរាង និងការរចនារបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG មានលក្ខណះសីវិលយ័ និងងាយស្រួលតំឡើង, ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការមនុស្សច្រើនក្នុងការតំឡើង។

-កាត់បន្ថយសម្លេងរំខាន (Low Noise)

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG ដំណើរការបានយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ គ្មានសម្លេងរំខាន ធ្វើអោយលោកអ្នកទទួលទានដំណេកបានយ៉ាងស្កប់ស្កល់។ ជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យា unique skew fan និង Dual Inverter Compressor™ មានសមត្តិភាពខ្ពស់ក្នុងការជួយកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាន និងដំំណើរការបានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់។ 

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម