no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

តោះៗ មកទស្សនាផលិតផលថ្មីៗរបស់ JIMU ROBOT ទាំងអស់គ្នា! ស្អាតៗ ទាក់ទាញ សំរាប់កុមារតូចៗ អាចរកបាននៅហាង iOne

ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដែលជាមាតាបិតារបស់ញកូនៗឆ្លាត ដែលចង់បាននូវផលិតផលថ្មីៗ  ប្រកបដោភាពច្នៃប្រឌិតនោះ ក្រុមហ៊ុន iOne បាននាំយកនូវផលិតផលថ្មីៗជាច្រើន នឹងមានលក្ខណះប្លែកៗ និងមានគុណភាព ព្រមទាំងផ្តល់នូវចំណេះដឹងច្រើនសំរាប់កុមារៗតូចៗ ដែលចង់ចេះ ចង់ដឹង និងចង់បង្កើតនូវគំនិតថ្មីៗរបស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាផលិតផល Robot ដែលរចនាយ៉ាងពិសេសបំផុតសំរាប់កុមារ៖

JIMU ROBOT BUZZBOT & MUTTBOT KIT

ពិតជាពិសេសមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុន iOne បាននាំមកនូវគ្រឿងបង្គុំរ៉ូបូតផ្លាស្ទិច ដើម្បីបំពេញតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនមួយចំនួន ពិសេស គឺប្អូនៗកុមារ ដែលមានវ័យចាប់ពី 8 ឡើងទៅ ដែលតែងតែចង់ចេះចង់ដឹង ចង់យល់អំពីការបង្កើតរូបូត ដែលមានដូចជា មនុស្សយន្ត បង្កើតជាសត្វ ឬរថយន្តជាដើម ដែលរបស់ទាំងនេះ អាចបញ្ជាបានដោយប្រើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនថែមទៀតផង។

JIMU ROBOT BUZZBOT & MUTTBOT KIT គឺជាគ្រឿងបង្គុំជារ៉ូបូតខ្នាតតូច តែមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញយ៉ាងពិសេសតែម្តង ជាមួយនឹងការបង្កើតនូវកម្មវិធី ដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើអ្វីមួយដ៏ពិសេស ហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើរួចរាល់ អាចបង្ហាញនៅក្នុងសមាគមន៍រ៉ូបូត JIMO ROBOT បានថែមទៀតផង។ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធរបស់វា ប្រិយមិត្តអាចស្វែងយល់លម្អិតបន្ថែមបាន នៅពេលជាវយកទៅរៀបដំឡើង ឬអាចទៅតេស្តនិងទស្សនាបាននៅឯក្រុមហ៊ុននាំចូល iOne បាន ដើម្បីដឹងច្បាស់ថា វាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ។

JIMU ROBOT KARBOT

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកក្លាយជាជំនាញខាងវិស្វករផ្នែករ៉ូបូត អ្នកគួរតែចាប់អារម្មណ៍រ៉ូបូតថ្មីមួយ ដែលក្រុមហ៊ុន iOne បាននាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលវាមានគ្រឿងបង្គុំបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីក្លាយជារ៉ូបូតដ៏ពិសេសមួយ ដូចបានឃើញក្នុងរូបភាព រូ៉ប៉ូតនេះ ត្រូវបានដំឡើងជាឡាន និងត្រូវបានបង្កើតនូវកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា “dynamic drawings” ដែលអាចឲ្យរូ៉ូបូតមួយនេះ អាចគូសរូបភាពអ្វីមួយ ដែលអ្នកបានកំណត់ និងមានមុខងារផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យប្រអប់បញ្ជាឬទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនផ្ទាល់តែម្តង។ ដូច្នេះ កូនៗរបស់លោកអ្នកអាចនឹងងាយយល់ពីដំណើរការនៃរ៉ូបូត ហើយពួកគេអាចវិវត្តន៍ខ្លួនឲ្យកា្លយជាវិស្វកររ៉ូបូតដ៏ជំនាញក៏ថាបាន។

អាចរកេជាវបាននៅ៖ iOne , សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 99 75 75

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម