no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ជំនួយការថ្មីបានមកដល់ហើយ កាន់តែងាយសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅពេលកំពុងបើកបររថយន្ត

មកដល់ថ្មីទៀត! មើលត្រឹមរូបភាពប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយថា ផលិតផល Borofone BH13 Journey series In-car holder មួយនេះ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ទ្រទូរស័ព្ទ និងផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងរថយន្ត ជាពិសេស គឺនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងបើកបររថយន្តតែម្តង ពីព្រោះថា លោកអ្នក គឺមិនអាចកាន់ទូរស័ព្ទពេលបើកបរបាននោះទេ។

 

no-alternative title

ឧបករណ៍នេះ អាចប្រើបាន 3 សណ្ឋាន center console, windshield និងជា desktop សម្រាប់បង្ហាញ។ Borofone BH13 ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Borofone ផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពល្អ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីដាក់បញ្ឈរទូរស័ព្ទនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកអ្នក ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានកិច្ចការរវល់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើន ឧបករណ៍មួយអាចជួយលោកអ្នកបាន។

ចំណែកមួយក៏ស្រដៀងគ្នានឹង BH13 ដែរ សម្រាប់ Borofone BH14 Journey series In-car holder ខុសគ្នាត្រង់ថា វាមានទំហំធំជាង ចំណែកមុខងារ គឺដូចគ្នា ដោយមាននាទីជាទម្រទូរស័ព្ទ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរថយន្ត ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលបើកបរ ដោយមិនចាំបាច់កាន់ទូរស័ព្ទនឹងដៃឡើយ។ Borofone BH14 Journey series In-car holder ដោយវាអាចប្រើបាន 3 សណ្ឋានដូចគ្នាទៅនឹង BH13 អញ្ចឹងដែរ។ ឧបករណ៍នេះ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Borofone ផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសពីវត្ថុធាតុដើមមានគុណភាព ហើយនឹងមានភ្ជាប់ជាមួយ Surface technology: carbon fiber pattern ដែលអាចទ្រទូរស័ព្ទបានជាប់ល្អបំផុត ជាមួយ Magnet head width: 42mm-42mm ដោយអាចបង្វិល Universal rotation បាន។ មិនខុសពីម៉ូដែលខាងលើនោះទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានកិច្ចការរវល់ ត្រូវការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើន ឧបករណ៍មួយអាចជួយលោកអ្នកបាន។

មានលក់នៅ៖ ហាង Borofone  អសយដ្ឋាន៖ #804A St.128 (មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម ជាប់ស្ថានីយ៍ប្រេង Total), រាជធានីភ្នំពេញ Tel: 010307071 និង 012307071

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម