no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន i-Qlick Marketing បានចុះអនុស្សារណ:យោគយល់គ្នាជាមួយនិង E-GetS ដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅលើ E-GetS App

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន i-Qlick Marketing និង E-GETS ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ចូនតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ ដែលហៅកាត់ថា Cambodia Super App បានប្រកាសចាប់ដៃគ្នា តាមរយៈចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សរណ: យោគយល់គ្នាដើម្បីដាក់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនជាច្រើន ដូចជា Canon, Sennheiser និង SoundStream នៅលើ E-GetS APP។  

 

no-alternative title

ពិធីចុះហត្ថលេខានេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅការិល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន E-GetS ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីររួជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាច្រើនរូបផងដែរ។ 

ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងពីរបានរួមគ្នាប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ អតិថិជនទាំងអស់ ពិតជាមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការទិញផលិតផលរបស់ ក្រុមហ៊ុន i-Qlick Marketing ពីព្រោះថា ផលិតផលថ្មីៗជាច្រើន នឹងមានដាក់លក់នៅលើ E-GetS APP ហើយ។ អតិថិជន នឹងទទួលបាននូវសេវាកម្ម ដឹកជញ្ជូនដល់គេហេដ្ឋាន ឬការិយាល័យ បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកដូចមុនៗនោះទេ។

 

 

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម