no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

របាយការណ៍របស់ IDC ចេញផ្សាយថា ការលក់ថេប្លេតដាច់ចេញពីគ្នាមានការកើនឡើងខ្លាំង ស្របពេលដែលការលក់ថេប្លេតធម្មតា នៅតែបន្តមានការថយចុះខ្លាំង

យោងតាមការបញ្ជាក់នៃទិន្នន័យរបស់ International Data Corporation (IDC) បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នៅក្នុងត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2017 នេះ ទីផ្សាររបស់ថេប្លេត ដែលអាចដកចេញពីគ្នាបាន (detachable tablet) នៅលើពិភពលោកនេះ មានការកើនឡើង 6.5 លានគ្រឿង កើនបាន 10.3% ពីរដូវឈប់សម្រាកកាលពីឆ្នាំមុននេះ។  សម្រាប់កំណើននៃការលក់ពេញមួយឆ្នាំវិញនៅតែមានភាពវិជ្ជមាន បើទោះបីជាវាបង្ហាញនូវសញ្ញាអំពីកំណើនឡើងឡើងយឺតរបស់ថេប្លេត ដែលអាចដកចេញពីគ្នាបាន (detachable tablets) មានចំនួន 1.65 បើធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ដែលមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 24% នៃកំណើនក្នុងឆ្នាំ 2016 នោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពយឺតយ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើង សម្រាប់ឧបករណ៍ថ្នាក់ខ្ពស់ ដែលមានតម្លៃថ្លៃដូចជា Surface ផងដែរ។

 

លោក Jitesh Ubrani អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន IDC បញ្ជាក់ថា “មកទល់ពេលនេះ ទីផ្សាររបស់ថេប្លេត ដែលអាចដកចេញពីគ្នាបាន (detachable) កំពុងតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Apple ជម្រុញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបន្តកើនឡើងនៃភាពជោគជ័យទៅលើកុំព្យូទ័រប្រភេទនេះ គឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រចូលរួមផ្លាស់ប្តូរផ្តល់នូវថេប្លេត ដែលកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នោះ។”

 

លោក Lauren Guenveur អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន IDC បានបញ្ជាក់ថា “បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះដ៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងត្រីមាសមុននេះ នៅឆ្នាំ 2016 និងនៅក្នុងត្រីមាសទី 1 នៅឆ្នាំ 2018 នោះ យើងមើលឃើញថា ទីផ្សារថេប្លេតដែលអាចដកចេញពីគ្នាបានមានការកើនឡើងនៅត្រីមាសបន្ទាប់។ ជាមួយនឹងជំហានដំបូងនៃ Windows នៅលើផលិតផល ARM ជាច្រើនត្រូវគេរំពឹងថា នឹងចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូននៅក្នុងត្រីមាសទី 2 នៅឆ្នាំ 2018 នេះ យើងជឿជាក់ថា ថេប្លេតដែលអាចដកចេញពីគ្នាបាននឹងបន្តកើនឡើងទៀត។ ផលិតផលទាំងនេះ នឹងត្រូវដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារ។”

 

ក្រៅពីទីផ្សារនៃថេប្លេតដែលអាចដកចេញពីគ្នាបាននេះ សម្រាប់ថេប្លេតធម្មតា ក៏មានការនាំចេញកើនឡើងដល់ទៅ 43.1 លានគ្រឿង នៅក្នុងត្រីមាសទី 4 ហើយនៅក្នុងពេញមួយឆ្នាំនេះមានចំនួន 141.7 លានគ្រឿង។ ឧបករណ៍ទាំងនេះ មិនផ្តល់នូវការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំច្រើននោះទេ ដោយសារតែវាមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើតម្រូវការរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចាប់ផ្តើមធ្វើការ Promote ទៅលើម៉ាកយីហោរបស់ផលិតផលពួកគេ ទោះជាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចា ប់ផ្តើមមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយ។ ឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅនេះ មានការធ្លាក់ចុះ 7.6% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2016 នោះ៕ 

 

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម