no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

របាយការណ៍ថ្មី៖ ស្មាតហ្វូន Samsung Galaxy Note 9 នឹងមិនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្កេនក្រយ៉ៅដៃក្រោមអេក្រង់នោះទេ

កាលពីពេលមុននេះ មានរបាយការណ៍ជាច្រើន បានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុន Samsung កំពុងតែធ្វើការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការនាំយកនូវប្រព័ន្ធស្កេនក្រយ៉ៅដៃក្រោមអេក្រង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើអេក្រង់របស់ស្មាតហ្វូន Galaxy Note 9 ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់នោះទេ ដែលថា ស្មាតហ្វូនណាមួយនឹងប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនោះ។ នៅក្នុងប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅដើមខែនេះ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះ កំពុងតែធ្វើការនៅលើបច្ចេកវិទ្យាស្កេនក្រយ៉ៅដៃក្រោមអេក្រង់ ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថា បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូនណាមួយនៅឡើយទេ។

ថ្ងៃនេះ មានរបាយការណ៍ជាច្រើនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅមិនទាន់ធ្វើការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាស្កេនក្រយ៉ៅដៃក្រោមអេក្រង់នេះ សំរាប់បំពាក់នៅលើស្មាតហ្វូន Galaxy Note 9 នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូន Galaxy S10។ ស្មាតហ្វូន Galaxy Note 9 នឹងប្រកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែសីហាហើយ។ គួរបញ្ជាក់ថា កន្លងមក មានការបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាស្កេនក្រយ៉ៅដៃក្រោមអេក្រង់នេះ នៅលើស្មាតហ្វូន Galaxy Note 9 ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនក៏មានការផ្លាស់ប្តូរគំនិតក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះវិញ អោយកាន់តែត្រឹមត្រូវ និងមានតម្លៃថោកជាងមុនថែមទៀត។

Samsung គឺបានបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុន Huawei និង Vivo ដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា in-display optical scanners ដែលអភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុន Synaptics។ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ទៅលើសេនស័រ in-display fingerprint ដែលផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យា ultrasonic technology ដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់មានភាពត្រឹមត្រូវ  ហើយនឹងមានតម្លៃថ្លៃក្នុងការផលិតផងដែរ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ គឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ពីរទៀត ដែលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកវិទ្យា in-display fingerprint scanners ក្នុងនោះ រួមមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Qualcomm និង Apple ដែលបានផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យា ultrasonic technology ដូចគ្នាផងដែរ៕

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម