no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Apple បានស្នើប៉ាតង់ថ្មីសម្រាប់កុំព្យូទ័រ MacBoook ដោយប្រើប្រាស់នូវ Keyboard នៅលើអេក្រង់តែម្តង

ពាក្យស្នើសុំប៉ាតង់ចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែត្រូវបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប៉ាតង់និងពាណិជ្ជសញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក (USPTO)។ នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំនេះ មានការពិពរណ៍នាអំពីការ Upgradeថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅលើ MacBook។ សម្រាប់ប៉ាតង់នេះ គឺផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាសនូវ Keyboard នៅលើអេក្រង់ដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដូចទៅនឹងការប្រើប្រាស់នូវ Keyboard ជាក់ស្តែងតែម្តង។

 

no-alternative title

នៅក្នុងប៉ាតង់នេះគឺមានការបង្ហាញអំពីជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅលើ Keys និង Buttons ដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ។ ក្រុមហ៊ុន Apple កាលពីដំបូងនោះ គឺប្រើប្រាស់នូវ Home button នៅលើ iPhone ហើយវាក៏ត្រូវបានជំនួសនូវអ្វីដែលថ្មីគឺការប្រើប្រាស់នូវការអូស Swipe នៅលើអេក្រង់តែម្តង។ សម្រាប់ដំណើរការនេះក៏ប្រហែលជាប្រើប្រាស់នៅលើ MacBook ផងដែរ។ សម្រាប់ MacBook កាលពីដំបូងឡើយគឺប្រើប្រាស់នូវ Touchpad ដែលមានការជំនួសដោយ Force Touch Trackpad នៅលើ MacBook Pro ដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។ សម្រាប់ Force Touch នេះគឺប្រើប្រាស់នូវ Haptic Motors ក្នុងការដំណើរការទៅលើការ Clicks នៅលើ MacBook Pro នេះ។

ក្រុមហ៊ុន Apple គឺមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ជាមួយនឹងការជំនួសទៅលើ function keys នៅលើ MacBook Pro ជាមួយនឹងវត្តមាននៃ Touch Bar នោះ។ ការបោះជំហានរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple ទៅលើការផ្លាស់ប្តូរ keyboards នេះទៅជាការប្រើប្រាស់នូវKeyboards ដែលចុចនៅលើអេក្រង់តែម្តង។ សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំប៉ាតង់នេះ គឺមានការប្រើប្រាស់នូវការបញ្ចូលគ្នានៃ Haptic Motors និង electrostatic charge ដើម្បីផ្តល់នូវ Simulation ទៅលើ key edges និងការប្រើប្រាស់នូវម្រាមដៃនៅលើ Keys នេះ បានកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចុចបញ្ជានោះ។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅលើប៉ាតង់នេះ ត្រូបានគេនិយាយថា នឹងប្រើប្រាស់នៅលើ iPad ជាមុនសិនមុនពេលដែលដំណើរការនៅលើ MacBook សម្រាប់ Keyboard នៅលើអេក្រង់នេះ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម