no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Pocophone លោក Alvin Tse ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកថ្មីរបស់ Xiaomi ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការរង់ចាំនូវវត្តមានរបស់ស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មី Pocophone F2 នោះ លោក Alvin Tse ដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Pocophone ពេលនេះ គឺមានទំនួលខុសត្រូវថ្មីទៀតហើយ។ នាយកប្រតិបត្តិនេះ បានធ្វើការបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter ដើម្បីប្រកាសថា គាត់ គឺជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

ពេលនេះ លោក Alvin នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើតំណែងតួនាទីចំនួន 2 ដែលជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និងប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Pocophone ផងដែរ។ គាត់នឹងជំនួសកន្លែងរបស់លោក Steven Shi ដែលពេលនេះមានតួនាទីថ្មីជាប្រធានគ្រប់គ្រង GM របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Xiaomi នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និយាយថា ការតែងតាំងនេះ គឺជាការពង្រឹងទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នេះដែលពិតជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយ។ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ក៏និយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការពង្រឹងទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែលម្អរសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរ។

no-alternative title

 

លោក Alvin Tse បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Xiaomi នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ហើយក៏ធ្វើការនៅប្រទេសឥណ្ឌា និងអ៊ឺរ៉ុប។ គាត់បញ្ជប់ការសិក្សានៅសាលា Stanford Science ហើយទទួលបាននូវសញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម។ គាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Flipboard China មុនពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Xiaomi នេះ។ នៅលើទំព័រ LinkedIn របស់គាត់ក៏មានការអាប់ដេតទៅលើតួនាទីថ្មីរបស់គាត់ផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានធ្វើការប្រកាសថា ខ្លួនមានគម្រោងក្នុងការបង្កើនទៅលើគោលដៅ និងផលិតផលជាច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះ។ វានឹងក្លាយជាការសហការជាមួយនឹងការពង្រឹងទៅលើអាជីវកម្ម និងការបន្ថែមនូវដៃគូកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត។ នៅក្នុងខណៈពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Erajaya គឺជាអ្នកចែកចាយធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម