no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Apple ត្រូវបានគេរាយការណ៍ នឹងយកឈ្នះទៅលើ Huawei ដោយនឹងមកឈរលើលេខរៀងទី 2 នៅក្នុងត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំនេះ

យោងទៅតាមលទ្ធផលនៅក្នុងត្រីមាសទី 3 នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ការផលិតស្មាតហ្វូននៅទូទាំងពិភពលោក គឺមានការកើនឡើង 9.2% ហើយចំណែកទីផ្សាររបស់ Samsung គឺមានចំនួន 20.8% នេះ បើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន TrendForce ធ្វើការបូកសរុប។ តួរលេខនេះ គឺជាការបង្ហាញដ៏ល្អមួយនៅលើទីផ្សារ ហើយវាអនុញ្ញាតអោយក្រុមហ៊ុន Samsung ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារស្មាតហ្វូននេះ។ បើនិយាយអំពីបរិមាណនៃការលក់វិញនោះ គឺមានការលក់បានច្រើនដល់ទៅ 78.1 លានគ្រឿងដែលមានការកើនឡើង 7.8%បើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅក្នុងត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2019 នេះ។

 

no-alternative title

ចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺមានការកើនឡើង 67.5 លានគ្រឿង ដែលកើនឡើង 13.4% បើធៀបជាមួយនឹងត្រីមាសមុននេះ ហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ចិននេះ អាចធ្វើការគ្រប់គ្រងចំណែកទីផ្សារបានដល់ទៅ 18%។ ក្រុមហ៊ុន Apple គឺឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី 3 ដែលមានការនាំចេញស្មាតហ្វូនចំនួន 46.7 លានគ្រឿង ហើយចំណែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺមានចំនួន 12.4% ។  ក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនកត់សម្គាល់ទៅលើការកើនឡើងនៃការផលិត iPhones បើធៀបជាមួយនឹងត្រីមាសទី 2 នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺដល់ទៅ 42%។ នេះគឺជាសូចនាករដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនទាំងអស់។ 

ជាសរុប ការផលិតស្មាតហ្វូននេះ គឺមានចំនួន 375.2 លានគ្រឿងដែលធ្វើការផលិតនៅក្នុងត្រីមាសទី 3 នេះ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រីមាសទី 4 នេះ ទីផ្សារអាច នឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅលើតម្រូវការរបស់វាផងដែរ។ តួរលេខនេះ គឺមានចំនួន 368.4 លានគ្រឿង។ បើធៀបជាមួយនឹងត្រីមាសទី 3 នោះ គឺអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះទៅលើផ្នែកផលិតកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនលើកលែងតែក្រុមហ៊ុ Apple។ សម្រាប់ត្រីមាសទី 4 នៅក្នុងឆ្នាំនេះ Apple នឹងអាចវ៉ាឈ្នះទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei បាន ហើយវានឹងដណ្តើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 វិញដែលការផលិត iPhone អាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 69 លានគ្រឿង៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម