no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Gartner បានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅតែរក្សាតំណែងចំណាត់ថ្នាក់ទី 2 នៅលើពិភពលោកដដែលសម្រាប់ដើមឆ្នាំនេះ

ការលក់ស្មាតហ្វូនមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 2.7% សម្រាប់ត្រីមាសទី 1 នេះគឺមានរហូតដល់ទៅ 373 លានគ្រឿង នៅលើពិភពលោក នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងការសិក្សាចុងក្រោយនេះដោយក្រុមហ៊ុន Gartner។ សហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន ប្រទេសទាំងពីរនេះ គឺមានការលក់ស្មាតហ្វូនច្រើនជាងគេបំផុត គឺមានការធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 15.8% និង 3.2% រៀងគ្នា ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Samsung គឺនៅតែនាំមុខគេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei នៅតែរក្សានូវចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី 2 របស់ខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុននេះ នៅមិនទាន់អាចទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នោះទេ ដោយសារតែការលក់របស់ចិន នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការហាមឃាត់នោះ។

 

no-alternative title

ការហាមឃាត់ទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជារឿងមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅតែមានកំណើនកើនឡើងនៃការលក់របស់ខ្លួនខ្ពស់បំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង 5 គឺ Samsung, Huawei, Apple, Oppo និង vivo។ 

ក្រុមហ៊ុន Huawei លក់បានស្មាតហ្វូនចំនួន 58.4 លានគ្រឿងសម្រាប់ត្រីមាសទី 1 នេះដែលមានការកើនឡើងជាងមុនទៀត នេះបើតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញ។ លោក Anshul Gupta ដែលជាអគ្គនាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Gartner បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “តម្រូវការសម្រាប់ស្មាតហ្វូនថ្នាក់ខ្ពស់នៅតែទាបជាងស្មាតហ្វូនធម្មតាថ្នាក់កណ្តាលហើយវាពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់ម៉ាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung និងApple ដែលផ្តោតទៅលើស្មាតហ្វូនថ្នាក់ខ្ពស់ High-End នោះ។”

 

ក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Apple មានការបង្ហាញថា ការលក់របស់ខ្លួនគឺមានការធ្លាក់ចុះ 15.8% សម្រាប់ត្រីមាសទី ១ នេះ។ លោក Gupta និយាយថា “ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple គឺប្រឈមមុខទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមើលមិនឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទដែលពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះ។” ទោះបីជា Apple បញ្ចុះតម្លៃ iPhone នៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួនក៏ដោយនោះ ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺមិនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើនតម្រូវការ និងបង្កើនទៅលើការលក់របស់ខ្លួននោះទេ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើន បានកាត់ផ្តាច់អាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ទាំងស្រុង ឬការរឹតបន្តឹងទៅលើការទិញពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះ រួមមាន Google, Softbank’s ARM, Analog Devices, Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc, Broadcom Inc, Panasonic Corp និង BT Group’s EE. ។ ពេលនេះ មានតែក្រុមហ៊ុន Panasonic ប៉ុណ្ណោះដែលបន្តនូវពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei។ សម្រាប់សហព័ន្ធ WiFi, Bluetooth SIG SD associations ក៏នៅតែបន្តយកក្រុមហ៊ុនHuawei ជាដៃគូរបស់ខ្លួនផងដែរ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម