no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសម្រាប់ Huawei Mobile Services មានចំនួនកើនច្រើនជាង 1.5 លាននាក់ហើយ តួរលេខនេះ មានការកើនឡើង 115%

Huawei Mobile Services គឺជាចម្លើយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងការបង្ហាញនូវ OS ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតាមរយៈស្មាតហ្វូនជាច្រើន ដែលវាអាចដំណើរការបាន។ ក្រុមហ៊ុននេះ បានបញ្ចេញនូវស្មាតហ្វូនជាច្រើនដែលមិនមានសេវាកម្ម Google Mobile Services GMS នោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនកំពូលទាំង 3 បស់ពិភពលោកដែលតាមពីក្រោយក្រុមហ៊ុន Apple និង Samsung។ ក្រុមហ៊ុននេះ ក៏តែងតែនិយាយអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ផងដែរ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់សេវាកម្ម HMS របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះ នៅតែបន្តក្នុងការកើនឡើង ហើយវាពិតជាល្អមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់។

 

no-alternative title

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Huawei Consumer Business Summit 2020 នេះ លោក Tan Donghui ដែលជាអនុប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្នែក Huawei Consumer Business Cloud Services បាននិយាយអំពីដំណើរការនៃសេវាកម្ម Huawei Mobile Servicesដែលមានចំនួនអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជាច្រើនដែលពិតជាទាក់ទាញបំផុត។ នៅក្នុងព័ត៌មានមួយដែលរាយការណ៍ដោយក្រុមហ៊ុន Sina Technology នោះ សេវាកម្ម HMS របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះ ពិតជាដំណើរការបានយ៉ាងល្អមែនទែន។ នេះគឺជារឿងដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារតែស្មាតហ្វូនជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បាត់បង់នូវសេវាកម្ម Google Mobile Services ។

យ៉ាងណាមិញ ទោះបីជាមិនមានសេវាកម្មនេះ ក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុន Huawei ពីការបញ្ចេញនូវស្មាតហ្វូនថ្មីៗរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei រំពឹងថានឹងទទួលបាននូវជោគជ័យដូចទៅនឹងសេវាកម្ម Google Mobile Services និង iOS ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេនោះ។ គាត់ក៏ទម្លាយថា សម្រាប់ត្រីមាសទី 1 នៅក្នុងឆ្នាំនេះ សេវាកម្ម  terminal cloud service របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែច្រើនជាង 650 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោក។ នេះគឺមានការកើនឡើងដល់ទៅ 25% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។  បន្ថែមពីនេះទៀត សេវាកម្ម HMS ពេលនេះ គឺមានអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីចំនួន 1.5 លាននាក់ដែលមានការកើនឡើង 115%។ គាត់និយាយថា វាមានកម្មវិធីច្រើនជាង 60,000 apps ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ Huawei Mobile Services core នេះដែលមានការកើនឡើងដល់ទៅ 66.7% ។ ចំនួននេះពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែន៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម