no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

បែកធ្លាយការឌីស្សាញឡូហ្គោថ្មីសម្រាប់បន្ទះឈីប Kirin គឺជារូបនាគមានជើង និងស្លាប ដែលតំណាងអោយវប្បធម៍ប្រពៃណីរបស់ចិន

នៅថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះ អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Weibo (@长安数码君) ម្នាក់ បានរកឃើញនូវស្លាកពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei  ដែលស្លាកពាណិជ្ជកម្មនេះ គឺមានការឌីស្សាញទៅលើឡូហ្គោថ្មីសម្រាប់បន្ទះឈីប Kirin chips នេះផងដែរ ហើយសម្រាប់ឡូហ្គោថ្មីនេះ គឺមានរូបនាគ។

 

no-alternative title

 

បើតាមការបញ្ជាក់ពីរបស់ព័ត៌មាននានា បាននិយាយថា ស្លាកពាណិជ្ជកម្មនេះ គឺដាក់ស្នើនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅនេះ។ នៅក្នុងរូបភាពដែលមានការចែករំលែកដោយការបង្ហោះនៅលើ Weibo នេះ រូបនាគនេះ គឺឃើញមាននៅលើឡូហ្គោនេះ។ សម្រាប់រូបនាគនេះ គឺមានជើង និងស្លាបដែលជាប្រពៃណីរបស់ចិន។ អ្វីដែលគួរអោយកត់សម្គាល់នោះ គឺថា ការឌីស្សាញទៅលើឡូហ្គោថ្មីនេះ គឺមិនទាន់មានការប្រកាសទម្លាយចេញពីក្រុមហ៊ុននេះនៅឡើយទេ។ រង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា ចំាមើលថា HiSilicon នឹងធ្វើការឌីស្សាញទៅលើបន្ទះឈីប Kirin mobile នៅពេលណា?

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម