no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Huawei មិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនធំជាងគេនោះទេ ក្រុមហ៊ុននេះថែមទាំងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយនៅក្នុងការជីករ៉ែទៀតផង

នៅពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ចិន Huawei គឺមានផលិតផលជាច្រើននៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុននេះ ត្រូវនបានគេដឹងថា គឺមានការហាមប្រាមពីសហរដ្ឋ អាមេរិក ប៉ុន្តែការហាមប្រាមនេះ មិនអាចធ្វើការបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុននេះ នៅក្នុងការឆ្ពោះទៅមុខនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនធម្មតានោះទេ ក្រុមហ៊ុននេះ ថែមទាំងមានក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយជាច្រើនទៀតថែមទៀតផង។ ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះ ក៏មានដំណោះស្រាយឆ្លាតវៃនៅក្នុងការជីករ៉ែនៅក្នុងសន្និសិទអនឡាញរបស់ខ្លួន។

 

no-alternative title

នៅក្នុងសន្និសិទមួយ ក្រុមហ៊ុននេះ បានបង្ហាញនូវដំណោះស្រាយនៃការជីករ៉ែដ៏ឆ្លាតវៃបំផុត (Smart Mine Joint Solution)។ ដំណោះស្រាយនេះ គឺល្អមែនទែនសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មក្នុងការជីកយករ៉ែ ហើយវាក៏មានការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា  ICT technologies របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដូចជា 5G, AI និង Kunpeng Cloud ផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះទៀតនោះ ដំណោះស្រាយនេះ ក៏នឹងមានភ្ជាប់ជាមួយនូវ wireless service, cloud service, platform និង intelligence ទៀតផង ។

ក្រុមហ៊ុន Huawei បានអោដឹយថា ដំណោះស្រាយក្នុងការជីករ៉ែឆ្លាតវៃ (Huawei Smart Mine Joint Solution) នេះគឺមានការអនុវត្តជាលក្ខណៈយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងការជីកយករ៉ែសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះ។ ក្រុមហ៊ុននេះ គឺមានទម្រង់ជាច្រើនតួរយ៉ាងដូចជា  “3 1 + N + 5” នោះគឺ 1x network for mine, 1x cloud for mine, 1x platform for mine, N applications និង  5 centers ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម