no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ស្ងាត់ៗស្រាប់តែលេចលឺព័ត៌មានថា ស្មាតហ្វូន Galaxy S21 Ultra នឹងប្រើប្រាស់នូវ Lenses Telephoto ចំនួន 2

ស្មាតហ្វូនលំដាប់កំពូលនៃត្រកូលស្មាតហ្វូន Galaxy S21 series នឹងប្រើប្រាស់នូវកាមេរ៉ា 4 គ្រាប់ខាងក្រោយដែលក្នុងនោះគឺមានកាមេរ៉ា Telephoto Lenses ចំនួន 2 ផងដែរ។ ប្រភពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនបញ្ជាក់ថា ស្មាតហ្វូន Flagship នេះនឹងមានកាមេរ៉ា 4 គ្រាប់ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្មាតហ្វូន Galaxy S20 Ultra ប៉ុន្តែសម្រាប់កាមេរ៉ា Telephoto នេះគឺកាន់តែល្អជាងមុន។ វាអាចធ្វើការ Zoom នៅក្នុងកម្រិតរូបភាពល្អដល់ទៅ 108-megapixel ជាមួយនឹងការបន្ថែមនូវមុខងារ AI និងជាច្រើនទៀត។

 

no-alternative title

 

សម្រាប់វត្តមានរបស់ស្មាតហ្វូន Galaxy S20 Ultra នៅក្នុងឆ្នាំនេះ គឺមានកម្រិតតែ 4x optical zoom ប៉ុណ្ណោះ ជាមួនឹងការបន្ថែមនូវមុខងារ telephoto lens នឹងមានការពង្រីកទៅលើកម្រិតនៃការ Zoom ផងដែរ។ ស្មាតហ្វូនឆ្នាំ Galaxy S Series ឆ្នាំ 2021 នេះ នឹងមានកម្រិត 3x lens និង periscope-style module ដែលនឹងមានកម្រិតនៃការពង្រីករូបភាពដល់ទៅ  5x magnification ផងដែរ។ កាមេរ៉ា 108-megapixel wide-angle និង 12-megapixel ultra-wide-angle នឹងក្លាយជាចំណែកមួយរបស់ស្មាតហ្វូននេះផងដែរ។

គួររំលឹកផងដែរថា នេះគ្រានន់តែជាព័ត៌មានខាងក្រៅដែលយើងទទួលបានមជ្ឈដ្ឋានដែលតែងតែបង្ហោះប៉ុណ្ណោះ នៅមិនទាន់ច្បាស់នោះទេដែលថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងធ្វើទីផ្សារសម្រាប់ស្មាតហ្វូន Galaxy S21 ឬជាស្មាតហ្វូន Galaxy S30-Series នោះ។ ក្រុមហ៊ុន Samsung ពេលនេះ ក៏ផ្លាស់ប្តូរនូវកូដឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅកាន់ “Palette” ផងដែរ៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម