no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

លោក Elon Musk បានជួលក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍវីដេអូហ្គេម អោយបង្កើតហ្គេមសម្រាប់លេងនៅរថយន្ត Tesla របស់ខ្លួន

កាលពីសប្តាហ៍មុននេះ លោក Musk បានធ្វើអោយគ្រប់គ្នា មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកយកបណ្តាញសង្គម Twitter ក្នុងការប្រកាសថា លោកនឹងជួលក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍនូវវីដេអូហ្គេម។ លោកបានប្រកាសថា ក្រុមហ៊ុន Tesla កំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការនាំយកនូវវីដេអូហ្គេមជាច្រើនសម្រាប់រថយន្ត Tesla។ ជាមួយនឹងគម្រោងនេះ លោកបានជម្រុញអោយអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជាច្រើន ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ ដើម្បីបង្កើតនូវហ្គេមជាច្រើនសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានរបស់រថយន្ត Tesla។ នៅពេលនេះ លោកកំពុងតែស្វែងរកនូវអ្នកណាដែលពូកែផលិតនូវហ្គេមសប្បាយៗ ហើយធ្លាប់ផលិតហ្គេមផងដែរ។ 

no-alternative title

លោក Musk និយាយថា “ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអ្នកអភិវឌ្ឍវីដេអូហ្គេមនោះ អ្នកអាចដាក់ពាក្យមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Tesla បាន។ យើងបចង់បានហ្គេមណា ដែលមានភាពរីករាយសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងអេក្រង់របស់យើង។ សូមធ្វើការផ្ញើនូវការងារពីមុនរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យមកនោះ។ យើងកំពុងតែស្វែងរកនូវហ្គេមណាដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បំផុត។” អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Twitter ម្នាក់ បានសួរថា តើលោក Musk កំពុងតែស្វែងរកនូវហ្គេមស្រដៀងគ្នាទៅនឹងហ្គេម “Pokémon GO” មែនទេសម្រាប់រថយន្ត Tesla នោះ លោកបញ្ជាក់ថា ហ្គេមនេះ គួរតែសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់ទេ។ 

លោក Musk បានប្រកាសថា យ៉ាងហោចណាស់ហ្គេមចំនួន 3 របស់ Atari នឹងមានការ Update មកនៅលើរថយន្ត Tesla V9.0 ។ លោកបាន បង្ហាញថា ហ្គេមមួយដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននាពេលខាងមុខនេះគឺហ្គេម Pole Position។ សម្រាប់ហ្គេមពីរទៀតគឺ Tempest និង Missile Command លោក Musk នៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែទំនង ប្រហែលជានៅមិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយទេ។ ក្រុមហ៊ុន Jackbox Games និងក្រុមហ៊ុន PlayerUnknown ក៏បានចូលរួមផ្តល់គំនិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Musk ផងដែរ៕

 

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម