no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន កាល់តិច បានធ្វើតេស្ត៍ម៉ាស៊ីនរថយន្តដោយការប្រើឧបរកណ៍ Boroscope ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន កាល់តិច រៀបចំនូវស្នសីទបង្ហាញពីការធ្វើតេស្ត៍ម៉ាស៊ីនរថយន្ត ដោយប្រើឧបរកណ៍ Boroscope លើកដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងធ្វើការប្រៀបធៀបស៊ូប៉ាប់ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិច និងម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងធំៗផ្សេងៗ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងពីការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈគុណភាពមិនល្អទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ក៏ដូចជាកត់សម្គាល់ទៅលើការលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនដោយប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចជាមួយTechron® ផ្តល់ជូនអ្នកបើកបរ។  ការធ្វើតេស្តដោយប្រើឧបករណ៍ Boroscope ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបំពាក់កាមេរ៉ាពិសេសដើម្បីពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុងនៃប្រព័ន្ធប្រេងរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្ត ដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតនៃផ្នែកសំខាន់ៗរបស់ម៉ាស៊ីន។

ប្រេងឥន្ធនៈ កាល់តិច ជាមួយ Techron® មានបច្ចេកវិទ្យា Clean & Glide Technology បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការលាងសម្អាតប្រព័ន្ធប្រេងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ បើធៀបទៅនឹងរថយន្តដែលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈគុណភាពមិនល្អ។ លទ្ធផលចេញពី 162 ស៊ូប៉ាប់ ពីការពិនិត្យរថយន្តចំនួន 23 នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថារថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ទនៈ កាល់តិច ទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យម 9.7 លើ 10 ទៅលើភាពស្អាតក្នុងស៊ូប៉ាប់ម៉ាស៊ីនដែលល្អខ្លាំងបើធៀបទៅប្រេងឥន្ធនៈដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងធំៗ ដែលទទួលបានពិន្ទុមធ្យមត្រឹមតែ 7.6 លើ 10។ សម្រាប់ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈធម្មតា ភាពខុសគ្នាគឺកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រេងឥន្ធនៈដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងធំៗទទួលបានពិន្ទុជាមធ្យមត្រឹមតែ 7.0 លើ 10 ប៉ុណ្ណោះ។ រថយន្តដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តជាប្រភេទរថយន្តដែលមានអាយុកាលជាមធ្យម 16 ឆ្នាំហើយបានធ្វើដំណើរជាមធ្យមជិត 200,000 គីឡូម៉ែត្រ។

no-alternative title

លោក Daniel Hwang ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា “អ្នកបើកបរយានយន្តជាធម្មតាមិនដឹងពីស្ថានភាពនៃយានយន្តរបស់ខ្លួនទេ។ ការធ្វើតេស្តដោយប្រើឧបករណ៍ Boroscope ផ្តល់ឱកាសឲ្យយើង បង្ហាញដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងថា ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិច ជាមួយ Techron® ជួយរក្សាម៉ាស៊ីនយានយន្តបានស្អាត ផ្តល់ឲ្យយានយន្តដំណើរការល្អ ដោយមិនគិតពីអាយុកាលយានយន្តរបស់ពួកគេ។” គាត់បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថា “ការធ្វើតេស្តដោយប្រើឧបករណ៍ Boroscope នៅប្រទេសកម្ពុជានេះ បានបង្ហាញពីលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ សម្រាប់ប្រភេទរថយន្តចាស់ៗដែលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចទៀងទាត់ យើងពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងស៊ូប៉ាប់ម៉ាស៊ីនគឺនៅតែមានស្ថានភាពល្អបំផុត។”   

 

ការធ្វើតេស្ត៍ដោយប្រើឧបករណ៍ Karl Storz Endoscope (Boroscope) ដើម្បីពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃប្រព័ន្ធប្រេងរបស់រថយន្ត ដែលធៀបទៅនឹងស្តង់ដាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ (CRC) លើប្រព័ន្ធវាយតម្លៃកំណកក្រមរក្នុងស៊ូប៉ាប់ (IVD) ជាមួយលទ្ធផលពិន្ទុ 10 គឺបង្ហាញពីភាពស្អាតបំផុត។ ម៉ាស៊ីនស្អាតគឺពិតជាសំខាន់ ព្រោះនៅពេលមានកំណកក្រមរកកច្រើនឡើង នោះចំហេះប្រេងឥន្ធនៈនឹងត្រូវបានរំខានដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការម៉ាស៊ីន ថាមពល សន្ទុះម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីនស៊ីប្រេងច្រើន និងចេញផ្សែងច្រើន។ 

យោងតាមលោក Greg Engeler ដែលជាអ្នកឯកទេសវិស្វកម្មផ្នែកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា “ការធ្វើតេស្តដោយប្រើឧបករណ៍ Boroscope ជួយបង្ហាញអ្នកបើកបរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វែងយល់ថា មិនមែនគ្រប់ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈសុទ្ធតែផលិតឡើងមានគុណភាពល្អដូចគ្នានោះទេ។ តាមរយៈការធ្វើតេស្តដោយផ្ទាល់នេះ បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចជួយឲ្យគ្រប់ផ្នែ សំខាន់ៗនៃម៉ាស៊ីនស្អាត ដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ 5 យ៉ាងដូចជា ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនខ្លាំង សន្សំសំចៃប្រេង កាត់បន្ថយផ្សែង ម៉ាស៊ីនដំណើរការល្អ និងបង្កើនទំនុកចិត្ត។” គាត់បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថា  “នេះក៏ជាលើកដំបូង ដែលប្រេងឥន្ធនៈ កាល់តិច ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Techron® ថ្មី បានធ្វើតេស្តក្រោមស្ថានភាពរថយន្តនៅកម្ពុជាដែលចាក់ប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងៗ នៅក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌនៃបរិយាកាស ការបើកបរ និងចរាចរណ៍ដូចគ្នា។ យើងពិតជាមានមោទនភាព ដែលបច្ចេកវិទ្យាលាងសម្អាត Clean and Glide ចុងក្រោយបង្អស់នេះ បង្ហាញពីថាមពលលាងសម្អាតដ៏អស្ចារ្យ ដើម្បីជួយឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់អតិថិជនយើងដំណើរការល្អបំផុត”។ 

 

ម្ចាស់រថយន្តដ៏មានចំណេះដឹងម្នាក់ លោក ផឹង គិតវឌ្ឍនៈ អាយុ 36 ឆ្នាំ រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមិនមែនជាអតិថិជនកាល់តិច បន្ទាប់ពីទទួលបានការធ្វើតេស្តយានយន្តដោយប្រើឧបករណ៍ Boroscope បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថា “ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើល ដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់លើប្រេងឥន្ធនៈដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់កន្លងមក តែដល់ពេលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្តែងអ៊ីចឹង ខ្ញុំពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់។ ទោះជាយ៉ាងណា ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំអាចដឹងថា រថយន្តរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហា តាមរយៈអ្នកជំនាញរបស់ កាល់តិច។”      

ការធ្វើតេស្ត៍ដោយប្រើឧបករណ៍ Boroscope បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនកាល់តិចដើម្បីលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនយានយន្ត ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាភាពពិតប្រាកដ ដើម្បីធ្វើការវិវឌ្ឍនៃ Techron® ក្នុងការប្រមើមើលពីបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីន និងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត។ គ្រប់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់កាល់តិចទាំងអស់មានផ្ទុកនូវបច្ចេកវិទ្យា Techron® ដែលជាសារធាតុបន្ថែមដែលបានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍអស់រយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំមកហើយដោយក្រុមហ៊ុន Chevron ជាមួយសមាសធាតុហៅថា Polyetheramine ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីសម្អាតប្រព័ន្ធប្រេង និងការពារពីការប្រមូលផ្តុំនៃកំណកក្រមរ។ ប្រេងឥន្ធនៈដែលមានគុណភាពមិនល្អអាចធ្វើឲ្យមានកំណកក្រមរ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនយានយន្តដែលតោងជាប់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនោះ អាចធ្វើឲ្យកម្លាំងម៉ាស៊ីនយានយន្តចុះខ្សោយ ឬបាត់បង់ថាមពល។  

គុណភាពនៃប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចត្រូវបានបញ្ជាក់អះអាងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យគុណភាពដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 នៅស្ថានីយកាល់តិចមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ពីការផ្តល់នូវប្រេងឥន្ធនៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់កាល់តិចនិងបរិមាណត្រឹមត្រូវសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់។ មួយធុងនៃប្រេងឥន្ធនៈ កាលតិច ជាមួយ Techron® អាចលាងសម្អាតកំណកក្រមរដែលតោងជាប់បន្ទះប៊ិកបាញ់ប្រេង។ អ្នកបើកបរនៅកម្ពុជាទាំងអស់អាចអញ្ជើញទៅកាន់ស្ថានីយកាល់តិចណាមួយ ក្នុងចំណោមស្ថានីយ កាល់តិចទាំង 23 នៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ 5 យ៉ាងនេះ ហើយប្រើប្រាស់ Techron® ជាបន្តទៀត។  

 

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម