no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai បានជ្រើសរើសអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន BMW សម្រាប់ការផលិតរថយន្តប្រណាំងជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន

Hyundai Motor ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទើបតែចាប់ផ្តើមនូវអង្គភាពថ្មីសម្រាប់ពង្រឹងទៅលើរថយន្តដែលមានល្បឿនលឿន និងរថយន្តប្រណាំង។ ជាមួយនឹងការបង្កើតថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុន Hyundai Motor បានសម្រេចជ្រើសរើស និងតែងតាំងអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន BMW ជាអនុប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនានេះ។ ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថា អង្គភាពផ្នែកថ្មីនេះនឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការពង្រីកវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai នៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកតាមរយៈការបន្ថែមនូវម៉ូដែលរថយន្តដែលមានល្បឿនលឿន និងការបញ្ចេញនូវរថយន្ត Veloster N ដែលមានល្បឿនដំណើរការខ្លាំងក្លានោះ។

លោក Thomas Schemera ធ្លាប់ជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន BMW M នៅអាមេរិកខាងជើងត្រូវតែងតាំងជាអនុប្រធានរបស់អង្គភាពថ្មីនេះ។ ក្រុមហ៊ុន Hyundai Motor កំពុងវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរថយន្តដែលមានល្បឿនលឿន ហើយនឹងអាជីវកម្មទៅលើរថយន្តប្រណាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ។ 

កាលពីឆ្នាំ 2015 កន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Hyundai Motor ក៏បានតែងតាំងលោក Albert Biermann អតីតអនុប្រធានរបស់ផ្នែកវិស្វកម្មនៅក្រុមហ៊ុន BMW M Automobiles ហើយពេលនេះ លោក Biermann បានបំរើការងារជាអគ្គនាយកនៅផ្នែក R&D របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai ក្នុងគម្រោង N Project ។  ក្រុមហ៊ុន Hyundai បានបញ្ជាក់ថា លោក Schemera និងធ្វើការសហការជាមួយលោក Biermann ក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើរថយន្តដែលមានល្បឿនលឿននោះ។ រថយន្តប្រណាំង i20 R5 របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai ដាក់លក់នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ស្របពេលដែលរថយន្តប្រណាំង i30 N TCR របស់ខ្លួន បានផ្តើមដាក់លក់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះ៕

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម