no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

រថយន្តតូយ៉ូតាស៊េរី 2020 ចុះថ្លៃសាហាវណាស់មានតម្លៃក្រោម 3 ម៉ឺនទៀត! ទិញលើកនេះដឹងតែចំណេញច្រើន! តោះទិញមួយទុកជិះចូលឆ្នាំ! ប្រយត្ន័ទិញអត់ទាន់គេ!

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា(ខេមបូឌា)បានធ្វើការប្រកាសនៅលើទំពរ័ Facebook របស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចុះតំលៃសាហាវមិនដែលមានពីមុនមកហើយសុទ្ធតែស៊េរីឆ្នាំ 2020 ទៀត។ បងប្អូនកម្ពុជាយើង ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ពីគុណភាពរថយន្តតូយ៉ូតា ព្រោះ ជិះតកូន តចៅ ស្រលាញ់ត្រង់ធន់ ស៊ីប្រេងសាំងតិច ងាយស្រួលជួសជុល សម្បូរគ្រឿងបន្លាស់ ហើយស្រួលលក់ចេញបានតំលៃថ្លៃទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាកដទៃ។  តោះមកមើលរថយន្តតូយ៉ូតាណាខ្លះចុះថ្លៃ?

 

no-alternative title

ទិញលើកនេះ ដឹងតែចំណេញច្រើនហើយ ព្រោះតូយ៉ូតាមិនដែលចុះ ថ្លៃម្លឹងៗទេ! ក្រុមហ៊ុនមានផ្តល់ជូនការធានា 3 ឆ្នាំឬ 10 ម៉ឺនគីឡូ ហើយអតិថិជន ចង់បង់រំលស់ ក៏បាន ដូរឡានចាស់យកឡានថ្មីក៏បានក្រុមហ៊ុនទិញចូលទាំងអស់ម៉ាកអីក៏ដោយ។   ក្រុមហ៊ុនថាតំលៃនេះមិនមានស្តុកច្រើនទេ បើអស់ស្តុកហើយ ក្រុមហ៊ុនឈប់លក់តំលៃនេះទៀតហើយ! តោះស្រូតឡើងទាន់ក្រុមហ៊ុនចុះថ្លៃ ទិញទុកជិះចូលឆ្នាំ! 

បើចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនបាន 017 333 503/ 086 333 503 ឬទំពរ័ Facebook: Toyota Cambodia។ 

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម