no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Ford បង្ហាញនូវរថយន្តអេឡិចត្រូនិច Mustang Cobra Jet 1400 ដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួន អស្ចារ្យមែនទែន

នេះគឺជាលើកដំបូងបំផុតដែលក្រុមហ៊ុន Ford Performance ដែលបានបង្ហាញនូវរថយន្ត Mustang Cobra Jet ដែលដំណើរការនូវអេឡិចត្រូនិចទាំងស្រុងនោះ។ សម្រាប់គំរូរបស់រថយន្ត Mustang Cobra Jet 1400 ដែលប្រើប្រាស់នូវថាមពលថ្មនេះគឺមានល្បឿនដល់ទៅ 1,400 សេះ ហើយវាមានកម្លាំងរមួលដល់ទៅ 1,100 ft.-lbs។ នេះពិតជារថយន្តមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់។

 

no-alternative title

លោក Dave Pericak អគ្គនាយកគ្រប់គ្រងពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Ford Icons នោះនិយាយថា “ក្រុមហ៊ុន Ford តែងតែប្រើប្រាស់នូវ motorsport នៅក្នុងប្រកាសបង្ហាញនូវភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់នូវ powertrains អគ្គីសនីនេះគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនថ្មីដ៏អស្ចារ្យ ហើយសម្រាប់រថយន្តអេឡិចត្រូនិច Cobra Jet 1400 គឺជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងការជម្រុញទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតកាន់តែអស្ចារ្យដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់នោះទេ។

យើងពិតជារំភើបមែនទែនដែលនៅឆ្នាំនេះ រថយន្តអេឡិចត្រូនិច Mustang Mach-E នឹងចូលរួមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Mustang នោះ។” រថយន្ត Mustang Cobra Jet 1400 គឺពិតជាបង្ហាញនូវភាពលេចធ្លោនៃរថយន្ត Cobra Jet បើប្រៀបធៀននឹងការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងចុងទសវត្ស៍ឆ្នាំ 1960s ហើយនេះ គឺជារថយន្តស្ព័រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់។ 

លោក Mark Rushbrook អគ្គនាយកពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Ford Performance Motorsports បាននិយាយថា “គម្រោងមួយនេះ ពិតជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Ford Performance ប៉ុន្តែយើងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែន។

យើងបានឃើញនូវគម្រោងនៃរថយន្ត Cobra Jet 1400 project ដែលជាឱកាសក្នុងការចាប់ផ្តើមក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងរថយន្តស្ព័រនេះ។”ក្រុមហ៊ុន Ford Performance បន្តក្នុងការធ្វើតេស្តទៅលើរថយន្ត Cobra Jet 1400 ដែលនឹងប្រកាសបង្ហាញនៅចុងឆ្នាំនេះ៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម