no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Guangzhou Automotive Company (GAC) ក៏រងនូវឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ!

ថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនរបស់ចិនដូចជា Guangzhou Automotive Company (GAC) បានបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែភាពតានតឹងទៅលើពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗនេះ ក៏បណ្តាលអោយមានបញ្ហាផងដែរ។ GAC គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនរបស់ចិន ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិពរណ៍ Detroit Auto Show កាលពី 2 ឆ្នាំមុននេះ។ 

 

no-alternative title

ម៉ាកយីហោនេះក៏ត្រូវគេរំពឺងថា នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះជាមួយនឹងរថយន្ត GA8 sedan, GS8 crossover នឹងរថយន្តអេឡិចត្រូនិចដែលអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ 370 ម៉ាយ៍ ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់ CNBC នោះ GAC ក៏មានការបង្ខំអោយមានការពន្យារពេលសិនសម្រាប់គម្រោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំ 2020 ដោយសារតែភាពតានតឹងនៃពាណិជ្ជកម្មនោះ។

លោក Hebin Zeng អគ្គនាយកអន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន GAC Motor និយាយថា “ទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះ ទំនាក់ទំនងនេះគឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់នោះទេ។ យើងធ្វើការពន្យារពេលទៅលើគម្រោងក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់អាមេរិកខាងជើង។” លោក Zeng មិននិយាយអំពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន GAC នោះទេ ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថា “បើនិយាយអំពីពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារនោះ យើងនឹងបន្តពិភាក្សាបន្ថែមទៀតផ្អែកទៅលើការផ្លាស់ប្តូរកាលៈទេសៈនោះ។”

នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរមួយដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយនេះដែលហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមកាលវិភាគរបស់ខ្លួននោះ។ រហូតមកទល់ពេលនេះ នៅមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនណាមួយ ដែលអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេលើកលែងតែក្រុមហ៊ុន Geely ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ Volvo នោះ។ 

លោក Geely ក៏បង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការលក់ម៉ាកយីហោ Lynk & CO របស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងម៉ាកយីហោរបស់ចិនដូចជា Great Wall Motor Company និង Zotye Automobile Company ក៏ប្រកាសអំពីគម្រោងក្នុងការលក់រថយន្តជាច្រើននៅទីនេះផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននេះ ក៏ប្រហែលជាកៀកក្នុងការលក់រថយន្តនៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។ ប្រសិនបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិក និងចិននៅតែបន្តនោះ ហាក់ដូចជាត្រូវការពេលវេលាច្រើនឆ្នាំទៀតដែលយើងអាចមើលឃើញនូវរថយន្តចិនជាច្រើនបង្ហាញខ្លួននៅលើផ្លូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម