no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន ខេមហ្វូន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់អាជីព"

ឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយសម្រាប់អ្នកចង់ក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់អាជីព! ក្រុមហ៊ុន ខេមហ្វូន ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត និង ចែកចាយទូរស័ព្ទដៃនាំមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខសាលាស្ដីពី “យុទ្ធសាស្រ្តក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់អាជីព”។ លោក លន់ បូរី ដែលទើបតែទទួលបានពានមាស ផ្នែកគុណភាព ការដឹកនាំពីប្រទេសអង់គ្លេស និងជាអ្នកជំនាញបណ្តុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពោរពេញទៅដោយបទពិសោធ៍លើការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែកលក់ជាច្រើនឆ្នាំ នឹងធ្វើជាវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយ  ចែករំលែក ចំណេះដឹង  ជំនាញ  បទពិសោធ៍ ដល់សិក្ខា្កកាមទាំងអស់។ 

ជាមួយគ្នាផងដែរ ក៏មានមានការចែករំលែកបទពិសោធ៍ ពីអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងទីផ្សា និងផ្នែកលក់ផ្សេងដទៃទៀផងដែរ។ កាន់តែពិសេសថវិកាចំនួន 80% (ប៉ែសិបភាគរយ) ដែលបានមកពីការចូលរួមនេះ នឹងបរិច្ចាកសម្រាប់មូលិធិមន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ជា។ បញ្ជាក់៖ កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះ នឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 នៅមជ្ឍមណ្ឌល CKCC ចាប់ពីម៉ោង 8:00am ដល់ 2:00 pm ជាមួយតម្លៃត្រឹមតែ $10 /ម្នាក់រួមជាមួយអាហារសម្រន់។ ពត័មានបន្ថែម៖ 096 7646 932 / 071 48 02 22 រួសរាន់ឡើង កន្លែងមានចំនួនកំណត់!!!!

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម