no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង ប្រកាសផ្តល់ឱកាសការងារច្រើនកន្លែង ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមជាច្រើនរូប

ដើម្បីជាការចូលរូមចំណែក ជួយដោះស្រាយបន្ទុករាជរដ្ឋាភិបាល លើការងារក៏ដូចជាការលើកស្ទួយវិស័យការងារផ្នែកឯកជន និងជំនាញ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា អោយកាន់តែមានការរីកចំរើន និងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង ដែលជាជាក្រុមហ៊ុន ដែលឈានមុខលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា និងមានផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល និងសេវាកម្មព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងតែមានការរីកចំរើនឥតឈប់ឈរនោះ

ក្រុមហ៊ុន ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមជាច្រើនកន្លែង និងមានជំនាញផ្សេងៗដូចខាងក្រោមៈ

1.Marketing Manager

2.Business Development Manager

3.Sales Manager

4.Product Manager for PC/Notebook & Workstation

5.Product Manager for Server, Storage & Networking

6.Network Engineer (CCNA & CCNP)

7.Field Service Engineer (M&E)

8.Pre-Sale Engineer

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ CV មកកាន់ផ្ទះលេខ 35-37Eo ផ្លូវលេខ 126 ឬផ្ញើ E-mail: [email protected] ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 720 519 / 017 522 001

សូមជំរាបផងដែរថា ជាមួយនឹងការរីកចំរើនជិតពីរទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុន មានដៃគូអាជីវកម្មធំៗជាច្រើនដូចជាៈ HP Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Vertiv, Oracle, Microsoft, Palo Alto, Fortinet, Kedacom, etc. ដោយបាននាំមកនូវសេវាកម្មដូចជាៈ Data Center Solution, Cyber & Physical IT Security, Networks & VOIP Solution, Converged System, និង 24x7 Maintenance Service។ 

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម