no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ជ័យលាភី នៃការប្រកួតថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Canon Photomarathon 2019 កាលពីម្សិលមិញនេះ បានរកឃើញហើយ

កាលពីយប់មិញនេះ ការប្រកួតថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Canon Photomarathon  2019 ដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន i-Qlick បានបញ្ចប់ដោយភាពជោគជ័យ ជាមួយនិងភាពរីករាយជាទីបំផុត ដោយបានស្វែង រកឃើញនូវជ័យលាភីជាច្រើនរូប បន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសរូបភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពេញមួយថ្ងៃ ពីសំណាក់គណៈកម្មការ និងមេប្រយោគជាច្រើនរូប ដែលជាអ្នកដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះ។ 
សូមជំរាបថា Canon Photomarathon 2019 នេះ គឺជាឆ្នាំទី 9 ហើយដែល បាននាំមកដោយក្រុមហ៊ុន Canon និងបានរៀបចំកម្មវីធីនេះឡើង ដោយក្រុមហ៊ុន i-Qlick ដោយបានប្រមូលផ្តុំអ្នកថតរូបមកពីគ្រប់ស្រទាប់សំរាប់តែកម្មវិធីមួយថ្ងៃនេះ ជាមួយនឹងគោលបំណងតែមួយសំរាប់ការទទួលជ័យជំនៈ។
1. សំរាប់ Topic 1៖  Open Category
 
- សម្រាប់ Student Category
2. សម្រាប់ Topic 2  Open Category
- Student Category
 
3. សម្រាប់ Topic 3  Open Category

សម្រាប់ Student Category

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម