no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

មិត្តហ្វូន ដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការណ៍នូវកញ្ចប់ Bundle SIM អត្ថប្រយោជន៍ថ្មីសំរាប់អតិថិជន Internet Wi-Fi

ដោយមើលឃើញពីតំរូវការចាំបាច់របស់អតិថិជន និង ដើម្បីជាភាពងាយស្រួលសន្សំសំចៃក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវា Internet Wi-Fi របស់ខ្លួន មិត្តហ្វូនបានសំរេចដាក់ដំណើរការណ៍ជាផ្លូវការណ៍ នូវកញ្ចប់សេវាបន្ថែមថ្មីមួយទៀតនោះគឺ កញ្ចប់ Bundle SIM សំរាប់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវា Internet Wi-Fi របស់មិត្តហ្វូនទូទាំងប្រទេស មានន័យថាទាំងអតិថិជនចាស់និងអតិថិជនថ្មីសុទ្ធតែអាចមកទទួលយកបាននូវកញ្ចប់សេវាបន្ថែមថ្មីនេះដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយនូវលេខគណនេយ្យ  Internet Wi-Fi តែប៉ុណ្ណោះ។ 

 

no-alternative title

កញ្ចប់សេវា Bundle SIM ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសដល់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវា Internet Wi-Fi របស់មិត្តហ្វូនទាំងអស់ដូចជា ថែមជូនលេខស្អាតចំនួន២លេខ, ថែមជូនការខលទូរស័ព្ទរកគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃ 24ម៉ោង លើ 24 ម៉ោង ចំនួន 2 ខ្សែលេខ, ថែមជូន DATA អ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃ 4GB ជារៀងរាល់ខែ ។ បន្ថែមពីលើនេះអតិថិជនក៏អាចស្នើរបន្ថែមនូវសមាជិករហូតដល់៥ខ្សែលេខ សំរាប់ខលរកគ្នាឥតគិតថ្លៃ 24 ម៉ោង លើ 24 ម៉ោង ទទួលបាន DATA ទូរស័ព្ទដៃរហូតដល់ 10GB ជារៀងរាល់ខែ, ទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍គ្មានដែនកំណត់តាមរយះ App MobileTV របស់មិត្តហ្វូន នៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង ដោយចំណាយបន្ថែមត្រឹមតែ ៣ដុល្លារជារៀងរាល់ខែតែប៉ុណ្ណោះ ។

លោក គង់ ឧសភា នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសេវាអ៊ីនធឺណិតអចល័តក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូន បានបញ្ជាក់ថា សេវាបន្ថែម Bundle SIM នេះពិតជាអាចឆ្លើយតបនូវតំរូវការចាំបាច់ជូនអតិថិជន ដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវា Internet Wi-Fi របស់មិត្តហ្វូនជាក់ជាមិនខាន ព្រោះថា កាលពីមុនអតិថិជនចំណាយទឹកប្រាក់ប្រើប្រាស់សេវា Internet Wi-Fi នៅពេលដែលពួកគាត់នៅផ្ទះឬស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដែលអតិថិជនបានចុះឈ្មោះភ្ជាប់សេវា Internet Wi-Fi តែប៉ុណ្ណោះ តែពេលនេះ នៅពេលដែលអតិថិជនអញ្ជើញទៅផ្សារ កន្លែងធ្វើការងារ ឬទៅតាមបណ្តាខេត្តនានា អតិថិជនអាចបន្តការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈ DATA ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនបន្ថែម 4GB ជារៀងរាល់ខែ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមជូនអតិថិជននូវ ស៊ីមកាតមិត្តហ្វូនចំនួន ២លេខ សំរាប់ខលរកគ្នាដោយឥតគិតថ្លៃ 24 ម៉ោង លើ 24 ម៉ោង ជារៀងរាល់ខែ ថែមទៀតផង។ ទាំងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចសន្សំសំចៃការចំណាយជូនដល់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវា Internet Wi-Fi របស់មិត្តហ្វូនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា៕ 

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម