no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន vivo បានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទៀតហើយ បន្ទាប់ពីការចាប់រង្វាន់លើកទី 3 របស់ខ្លួន!

នៅថ្ងៃទី 20 ខែមេសា 2019 នៅ vivo Showroom ដែលស្ថិតនៅអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 312D-312E, ផ្លូវ ព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ចតុមុខ, ខ័ណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន vivo បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៏ចាប់រង្វាន់លើកទី 3 របស់ខ្លួន ដោយបានរកឃើញអ្នកឈ្នះទៀតហើយ។ ខាងក្រោមនេះ គឺទិដ្ឋភាពនៃការចាប់រង្វាន់លើកទី 3 តោះមកមើលសកម្មភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖ 

តោះមកមើលអ្នកដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន vivo សបា្តហ៍ទី 3 ទាំងអស់គ្នា៖ 

no-alternative title

រង្វាន់ធំទី 1 បានទៅលើលេខរៀង 0005727 (ទទួលបានទូទឹកកកម៉ាក Midea)  

រង្វាន់ធំទី 2 បានទៅលើលេខរៀង 0004497 (ទទួលបានទូទឹកកកម៉ាក Midea)    

រង្វាន់ធំទី 3 បានទៅលើលេខរៀង 0005721 (ទទួលបានទូទឹកកកម៉ាក Midea)   

រង្វាន់ធំទី 4 បានទៅលើលេខរៀង 0005415 (ទទួលបានវ៉ាលីម៉ាក Rimowa)

រង្វាន់ធំទី 5 បានទៅលើលេខរៀង 0004389 (ទទួលបានវ៉ាលីម៉ាក Rimowa)

រង្វាន់ធំទី 6 បានទៅលើលេខរៀង 0005425 (ទទួលបានម៉ូតូ Zoomer-x)

សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកជាវនូវស្មាតហ្វូន vivo V15 អាចរកជាវបាននៅតាមបណ្តាហាងនានាដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន vivo នៅទូទាំង 25 ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដែលកាលបរិច្ឆេទចាប់រង្វាន់ នឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2019។ ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រនូវផលិផលស្មាតហ្វូន vivo កន្លងមកឲ្យជួបតែសំណាងល្អ។ រួសរាន់ឡើង! ធ្វើការជាវនូវទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន vivo V15 ឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលសំណាងជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់។

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម