ការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Ford មានការកើនឡើងទ្វេរដង នៅក្នុងត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំ 2024 កន្លងទៅនេះ

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិក Ford Motor Company ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានលក់រថយន្តសរុបក្នុងខែមិនាកន្លងទៅបានចំនួន 181,274 គ្រឿង កើនឡើងប្រចាំឆ្នាំ 5.4% YoY ហើយការលក់រយះពេលបីខែក្នុងត្រីមាសដំបូងឆ្នាំនេះ គឺបានចំនួន 508,083 គ្រឿង កើនឡើងប្រមាណ 6.8%។ ចំនែការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Ford ក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងថែមទៀតផង។

 

រូបភាពពាណិជ្ជកម្ម
no-alternative title

បើតាមរបាយការណ៍ Ford លក់រថយន្តអគ្គិសនីបានចំនួន 9,181 គ្រឿងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅ ដែលកើនឡើងដល់ 333% ធៀបនឹងខែមីនាឆ្នាំ 2023 ដែលលក់បានត្រឹមតែ 2,096។ ទិន្នន័យបានបង្ហាញពីទីផ្សារនៃរថយន្តអគ្គិសនីមានចំណែកទីផ្សារកើនឡើងដល់ 5.3% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមានត្រឹម 1.3% ប៉ុណ្ណោះ។ កាលពីឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន Ford គឺជាក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តអគ្គិសនីឈរនៅលំដាប់លេខពីរនៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពី Tesla ជាមួយការលក់រថយន្តអគ្គិសនីបានចំនួនលើសពី 72,000 គ្រឿង។ ហើយសម្រាប់ត្រីមាសទីដំបូងឆ្នាំ 2024 នេះ ការលក់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Ford ក៏មានដំណើរការល្អខ្លាំងផងដែរ ដោយក្នុងរយះពេល 3 ខែក្នុងត្រីមាសដំបូងឆ្នាំនេះអាចលក់បានចំនួនជាង 20,000 គ្រឿង។

សម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Ford ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុត គឺមានចំនួនបីស៊េរី ក្នុងរួមមាន Ford Mustang Mach-Es លក់បានចំនួន 5,364 គ្រឿង (កើនឡើង 437% YoY),  Ford F-150 Lightning លក់បានចំនួន 2,907 គ្រឿង (កើនឡើង 321% YoY) និង Ford E-Transit លក់បានចំនួន 910 គ្រឿង (កើនឡើង 124% YoY)។ ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន Ford មិនបានបញ្ជាក់របាយការណ៍ស្តីពីការលក់រថយន្តប្រភេទ Plug-in Hybrid ដូចជាម៉ូដែល Ford Escape PHEV ក៏ដូចជាម៉ាក Lincoln PHEV នោះឡើយ៕

 

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
អត្ថបទគួរចាប់អារម្មណ៍