no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
បន្តទៀត
អត្ថបទគួរចាប់អារម្មណ៍
ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកំសាន្តបោះជំរុំ និង Adventure របស់អតិថិជន FORD ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកំសាន្តបោះជំរុំ និង Adventure របស់អតិថិជន FORD ប្រចាំឆ្នាំ 2018

ដោយ ប៉េងលីន
Ford Mustang ត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យទៅលើផ្នែកខាងក្នុង ពិតជាឡូយមិនធម្មតានោះទេ!

Ford Mustang ត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យទៅលើផ្នែកខាងក្នុង ពិតជាឡូយមិនធម្មតានោះទេ!

ដោយ ប៉េងលីន
វិដេអូបង្ហាញពី Honda Passport 2019 បញ្ជាក់ថា រថយន្ត SUV ស៊េរីថ្មីនេះ មានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបើកបរនៅលើស្ថានភាពផ្លូវពិបាកៗ

វិដេអូបង្ហាញពី Honda Passport 2019 បញ្ជាក់ថា រថយន្ត SUV ស៊េរីថ្មីនេះ មានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបើកបរនៅលើស្ថានភាពផ្លូវពិបាកៗ

ដោយ ប៉េងលីន
Chevrolet នឹងផលិតរថយន្ត SUV ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ទីផ្សាប្រទេសចិន ដែលមានទំហំធំជាងរថយន្ត Blazer

Chevrolet នឹងផលិតរថយន្ត SUV ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ទីផ្សាប្រទេសចិន ដែលមានទំហំធំជាងរថយន្ត Blazer

ដោយ ប៉េងលីន
អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan ត្រូវចាប់ខ្លួន បន្ទាប់ពីរកឃើញការក្លែងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan ត្រូវចាប់ខ្លួន បន្ទាប់ពីរកឃើញការក្លែងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

ដោយ ប៉េងលីន
លោក X-Tomi បានធ្វើការ Design រថយន្ត BMW X7 អោយទៅជារថយន្ត Pickup មើលទៅគួរអោយអស់សំណើចមែនទែន

លោក X-Tomi បានធ្វើការ Design រថយន្ត BMW X7 អោយទៅជារថយន្ត Pickup មើលទៅគួរអោយអស់សំណើចមែនទែន

ដោយ ប៉េងលីន