ក្រោយការបង្ហាញនៅលើទីផ្សារត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ស្មាតហ្វូន vivo v11i បានបង្ហាញពីសន្ទុះនៃការលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុត

ក្រោយការបង្ហាញនៅលើទីផ្សារត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ស្មាតហ្វូន vivo v11i បានបង្ហាញពីសន្ទុះនៃការលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុត

ដោយ​ ប៉េងលីន
ស្មាតហ្វូន vivo Z3 បង្ហាញវត្តមានផ្លូវការណ៍ហើយ ជាមួយការបំពាក់នូវបន្ទះឈីបពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា

ស្មាតហ្វូន vivo Z3 បង្ហាញវត្តមានផ្លូវការណ៍ហើយ ជាមួយការបំពាក់នូវបន្ទះឈីបពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា

vivo Z3 បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា DUAL TURBO TECHNOLOGY ដ៏អស្ចារ្យបំផុត

vivo Z3 បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា DUAL TURBO TECHNOLOGY ដ៏អស្ចារ្យបំផុត

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម