no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូង ប្រកាសជុំរុញអោយក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគទៅលើរថយន្តអេឡិចត្រូនិច EV

នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញានេះ ទីភ្នាក់ងារដឹកនាំរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលគួរតែបានប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនផលិតរថ នៅក្នុងស្រុក ដើម្បីជម្រុញទៅលើឧស្សាហកម្មរថយន្តអេឡិចត្រូនិច EV អោយបានកានតែខ្លាំងថែមទៀត។  វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដែលហៅកាត់ថា KIET បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវតែធ្វើការបង្កើនទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកអេឡិចត្រូនិច និងរថយន្ត ដែលអាចបើកបរដោយខ្លួនឯងអោយបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីធ្វើការរក្សា និងការពង្រីកនូវចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិន ដោយសារតែប្រទេសនេះ គឺជាទីផ្សារធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះ។ 

យោងតាមទិន្នន័យដែលធ្វើការចងក្រងដោយគណៈកម្មារធិការអ៊ឺរ៉ុប បាននិយាយថា នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ប្រទេសចិន មានក្រុមហ៊ុនចំនួន 34 នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលៗទាំង 162 ដែលធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត។ ហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននោះ ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មានចំនួនតែ 12 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ជីនេះ។ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិន បានធ្វើការវិនិយោគទឹកប្រាក់ 5.4 ពាន់លានអ៊ឺរ៉ូ (US$6.2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការវិនិយោគត្រឹមតែ 4 ពាន់លានអ៊ឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះ ហេតុដូច្នេះ ប្រសិនបើមិនធ្វើអោយគ្រប់នូវតម្រូវការទេនោះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុងប្រទេសចិន គឺមានការធ្លាក់ចុះជាមិនខាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀត។ 

no-alternative title

គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Hyundai Motor និង Kia Motors បានលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនចំនួន 816,000 គ្រឿង នៅក្នុងប្រទេសចិន កាលពីឆ្នាំមុន ដែលមានការធ្លាក់ចុះជាងនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 អាចលក់បានពី 1.3 លានគ្រឿង។ នៅចន្លោះខែមករា ដល់ខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះ មានចំណែក 4.6% នៃទីផ្សារ រីឯក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់ គឺមានចំនួន 42% ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើន នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ គឺមានចំនួន 20.3% ហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺមានចំនួន 10.9%៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម