no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

តើគ្រប់គ្នាដឹងទេថា បច្ចេកវិទ្យា Mini LED មានលក្ខណៈពិសេសជាង OLED Display យ៉ាងមេចខ្លះសម្រាប់ Creators ?

ជឿជាក់ថា សម្រាប់ Creators គ្រប់គ្នា គឺតែងតែចង់បាននូវកុំព្យូទ័រ ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាពិសេសមិនត្រឹមតែមានអេក្រង់ដែលមានពណ៌កូល័រច្បាស់នោះទេ ប៉ុន្តែពណ៌នៃអេក្រង់នោះក៏ត្រូវតែច្បាស់ត្រឹមត្រូវជាង ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៅក្នុងការងារជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេបានផងដែរ។ ជាមួយនឹងវត្តមាននៃបច្ចេកវិទ្យា Mini LED ថ្មី គឺពិតជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ នៅក្នុងការបង្ហាញពណ៍ និងផ្តល់នូវកម្រិតពណ៌ច្បាស់កាន់តែប្រសើរជាងមុន ជាពិសេស គឺការប្រើប្រាស់នូវកម្រិតពន្លឺខ្ពស់បំផុតហើយស៊ីនូវថាមពលថ្មអស់តិចជាងមុនថែមទៀត (វាពិតជាល្អមែនទែនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបានយូរនោះ)។

បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ បើធៀបជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា OLED នេះ វិញ គឺហាក់ដូចជាមានគុណវិបត្តិជាច្រើនផងដែរ ដូចជា វាអាចនឹងមានពណ៌ក្រហមខ្លាំង និងការប្រើប្រាស់នូវថាមពលថ្មច្រើនជាង។ សម្រាប់រូបភាពនៅពេលដែលប្រើប្រាស់យូរក៏ហាក់មានការប្រែពណ៌ផងដែរ ដែលផ្តល់នូវពណ៌ពិបាកមើល បន្តិចសម្រាប់ Creators។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Mini LED នេះ គឺពិតជាបង្ហាញចេញនូវពណ៍ច្បាស់ជាង និងល្អប្រសើរជាង សម្រាប់ការដំណើរការទៅលើ Contents ជាច្រើនទៅតាមតម្រូវការ។

no-alternative title

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រៀបធៀបទៅលើបច្ចេកវិទ្យា Mini LED និង OLED 

1. ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្ម

• mLED - 12.2W 17.3” @400nits ពណ៌សពេញ

• OLED - 13.6W 15.6” @400nits ពណ៌សពេញ

→ mLED ប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងនៅក្នុងកម្រិតពន្លឺដូចគ្នា

2. ការធានាទៅលើការប្រើប្រាស់យូរ

• mLED - NA

• OLED - រូបភាពអាចបែក ឬឆេះ

→ OLED នៅតែរងការបែក ឬឆេះនៅពេលដែលប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ

3. អេក្រង់ដែលមើលឃើញច្បាស់នៅទីភ្លឺ

• mLED >1000nits

• OLED - 400nits

→ mLED បង្កើតនូវកម្រិតពន្លឺខ្ពស់ជាងច្បាស់ជាងងាយស្រួលក្នុងការមើលគ្រប់កាលៈទេសៈ

4. វិញ្ញាបនបត្រ HDR 

• mLED – DisplayHDR 1000

• OLED – DisplayHDR True Black 400

→ mLED មានកម្រិតស្តង់ដារ HDR ខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់

5. ទំហំអេក្រង់

• mLED –17.3” & 15.6”(គោលដៅត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ 2020)

• OLED – នៅមិនទាន់មានគម្រោងអេក្រង់ទំហំ 17.3” 

→ Creators ចង់បាននូវអេក្រង់ដែលមានទំហំធំ ខណៈពេលដែលអេក្រង់ OLED មិនមានអេក្រង់ទំហំធំនោះទេ

6. ពណ៌កូល័រច្បាស់ត្រឹមត្រូវ

• mLED – NA

• OLED – ពណ៌ក្រហមច្រើន

→ Creators ចង់បានពណ៌ដែលច្បាស់ត្រឹមត្រូវ ដែលអេក្រង់OLED មិនអាចផ្តល់អោយបាននោះទេ

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម