no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

នៅពេលនេះ ស្មាតហ្វូន Realme X អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅកាន់ Android 10 និង Realme UI Beta បានហើយ

ក្រុមហ៊ុន Realme មិនខុសពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនដទៃទៀតឡើងគឺបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើអោយស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនអាចបន្ទាន់សម័យឡើងមកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត។ ហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនូវកំនែប្រែ Realme UI ដែលរត់នៅលើ Android 10 ជំនាន់ Beta សម្រាប់ស្មាតហ្វូនម៉ូដែល Realme X2 Pro សាកល្បង ហើយឥលូវនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់អោយម៉ូដែល Realme X អាចធ្វើការសាកល្បងបានដែរហើយជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការ Android 10 និង Realme UI Beta ដែលជាកំនែប្រែចុងក្រោយនេះ។ 

 

no-alternative title

សម្រាប់ Firmware កំនែប្រែជំនាន់ Beta នេះគឺមានលេខកូដសំគាល់ RMX1901_11_C.02 ជាមួយកំនែប្រែថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបានបើកអោយធ្វើការសាកល្បងបានសម្រាប់តែម្ទាស់ Realme X នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈពេលនេះ ហើយសម្រាប់ការដាក់អោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្លូវការណ៍ (Stable Version) នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្តើមនៅខែក្រោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើម្ចាស់ Realme X មិនអាចរងចាំយូរបានពួកគេអាចសាកល្បងបានក្នុងពេលនេះជាមួយជំនាន់ Beta។ បន្ថែមពីនេះសម្រាប់ស្មាតហ្វូន Realme 3 Pro ក៏នឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងទៅ Android 10 ជាមួយ Realm UI ជាផ្លូវការណ៍នៅខែក្រោយនេះផងដែរ ខណៈម៉ូដែល Realme 5 Pro នឹងទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នដូចគ្នានេះនៅខែមិនា។

ដោយឡែកសម្រាប់ម្ទាស់ស្មាតហ្វូន Realme X2 និង X2 Pro ត្រូវរងចាំរហូតដល់ខែមេសាដើម្បីទទួលបាន Realme UI ជំនាន់ចុងក្រោយជាផ្លូវការណ៍។ កាលបរិច្ឆេទក្នុងការដាក់អោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្មាតហ្វូនរបស់ Realme ទៅកាន់ Android 10 ជាមួយ Realme UI beta ពេលនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែនៅប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ ហើយសម្រាប់ Realme UI ផ្លូវការណ៍សម្រាប់ទីផ្សារសកល ឬ Global Version ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែមករានេះ ហើយស្មាតហ្វូនដំបូងដែលនឹងត្រូវភ្លក់រសជាតិប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីចុងក្រោយជាផ្លូវការណ៍គឺមាន Realme 3 Pro និង Realme XT៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម