no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Foxconn បានងាកមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Fiat បង្កើតនូវរថយន្តអគ្គិសនី សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសចិន

Foxconn Technology Group គឺជាឈ្មោះមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្មាតហ្វូន។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់តៃវ៉ាន់នេះ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គោលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅលើការផលិត iPhones ហើយក្រុមហ៊ុននេះ គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានកុងត្រាផលិតស្មាតហ្វូនធំបំផុតរបស់ពិភពលោកថែមទៀត។ បើទោះជាជោគជ័យបែបនេះ ក៏ដោយក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចមួយនេះ មិនពឹងផ្អែកទៅលើស្មាតហ្វូនខ្លាំងទៀតនោះទេ ដោយសារតែពេលនេះ ក្រុមហ៊ុននេះ ក៏ធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler នៅក្នុងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិន។

 

no-alternative title

យោងតាមរបាយការណ៍ ដែលមានលើពាក្យស្នើសុំនេះ ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រពន្ធ័សង្កេតការណ៍ផ្សារចិន (MOPS) គឺ បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 50 ភាគរយ នៃការបណ្តាក់ទុនស្មើគ្នា។ គោលបំណងសំខាន់នៃការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នានេះ គឺដើម្បីផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិន និងចាប់ផ្តើមនូវ  IOV។ នេះតំណាងឱ្យអ៊ីនធឺណិតនៅលើយានយន្ត (Internet of Vehicles) (បន្ទាប់ពីឧបករណ៍ IoT ឬ អ៊ីនធឺណិតនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង) ដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Foxconn នោះ។

ដំបូងឡើយ ក្រុមហ៊ុន Fiat Chrysler និង Foxconn នឹងមានគោលបំណងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើននៅប្រទេសចិនហើយនឹងពង្រីកទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសបន្ទាប់ពីគ្រឹះ ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចមក។ នេះហាក់ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងមួយពីទស្សនៈវិស័យឧស្សាហកម្មរថយន្តព្រោះប្រទេសចិន គឺជាទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។ អ្វីដែលគួរកត់សំគាល់នោះ ការដាក់ឯកសារក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នានេះមានគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើន។ និយាយម៉្យាងទៀតពួកគេមិនមានគម្រោងនៅលើការផ្តល់ជូននូវរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Fiat ដែលមានស្រាប់ទៅជារថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើននោះទេ។

ការសហការជាមួយ Foxconn ក៏នឹងជួយឱ្យក្រុមហ៊ុន Fiat ទទួលបានជំហររឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារចិនផងដែរ។ កាលពីមុនក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាផលិតស្មាតហ្វូនវិនិយោគក្នុងការបណ្តាក់ទុនទាក់ទងនឹងរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើន ប៉ុន្តែនេះ នឹងក្លាយជាលើកដំបូងដែលក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍ និងផលិតផលិតផលជាច្រើនដោយខ្លួនឯងនោះ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អនៃការវិនិយោគកន្លងមកគឺBytonដែលជាការចាប់ផ្តើមនៃរថយន្តអគ្គិសនី។ នេះចាប់ផ្តើមជាសាជីវកម្មភាពចល័តអនាគតដែលជាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Harmony Auto ក្រុមហ៊ុន Foxconn ក្រុមហ៊ុន Tencent ហើយឥឡូវនេះសូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Xiaomi ដែលជាវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្រ្តថែមទៀត៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម