no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Huawei បានបង្ហាញពីការដោនឡូតនូវ apps ជាច្រើនសម្រាប់ស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនដោយចាំបាច់មានសេវាកម្ម Google នោះទេ

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបង្ហាញនូវជម្រើសមួយទៀតនៅក្នុងការដោនឡូតនូវកម្មវិធី apps ជាច្រើនសម្រាប់ស្មាតហ្វូន Android របស់ខ្លួនដោយ មិនមានសេវាកម្ម Google Play Store នោះទេ។ ស្មាតហ្វូន Huawei P40 Lite នេះ គឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះហៅថា AppSearch។ កម្មវិធីនេះ គឺជាការបន្ថែមដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបន្ទាប់ពីកម្មវិធី AppGallery។ ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចនឹងផ្តល់នូវកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានការពេញនិយមចេញ ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានដូចជា WhatsApp និង  Instagram។ បើទោះបីជានេះ មិនមែនជាវិធីដែលងាយស្រួលក៏ដោយ ក៏ការតម្លើងនូវកម្មវិធីទាំងនេះ អាចធ្វើចេញបានពី app stores ខាងក្រៅ ឬចេញពីគេហទំព័រជាច្រើនផងដែរ ។ 

 

no-alternative title

យើងអាចធ្វើការដោនឡូតនូវកម្មវីធីជាច្រើនចេញពី  Google apps តាមរយៈ AppSearch ដូចជា Chrome browser និង Youtube។ ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនអាចផ្តល់ជូននូវការដោនឡូតវាបានដោយផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើននោះទេ វាគឺផ្តល់តែតំណរមួយទៅកាន់គេហទំព័រមួយដែលមានផ្ទុកនូវ APK files។ ការតម្លើងនូវ  file សម្រាប់ Chrome និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតអាចធ្វើការដោនឡូតនៅទីនោះផងដែរ។ កម្មវិធី AppSearch នេះ គឺជា catalog មួយដែលមានការពេញនិយមនៅក្នុង  Android apps ដែលវាអាចធ្វការដោនឡូតនូវធនធានជាច្រើនបាន។ នេះ គឺជាវិធីមួយដែលមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei។ 

ក្រុមហ៊ុននេះ មិនអាចធ្វើការតម្លើងនូវការអាប់ដេតស្វ័យប្រវត្តិនៅលើកម្មវីធីនេះនោះទេ ឬការធានាទៅលើសុវត្ថិភាពនៃកម្មវិធីនេះនោះទេ។ កម្មវិធីនេះ គឺផ្អែកទៅលើធនធានជាច្រើនដើម្បីអាចដោនឡូតទៅលើកម្មវិធី Apps ទាំងនេះ។ សម្រាប់កម្មវិធី apps អាចធ្វើការដោនឡូតចេញពី AppStores ជាច្រើនទៀត មានដូចជា Amazon AppStore, APKPure ឬ  apkmonk ។ អ្នកអាចធ្វើការដោនឡូតនូវកម្មវិធីនេះ ចេញពីទីនេះបាន។ កម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា Facebook និង WhatsApp ក៏អាចដោនឡូតបាននៅទីនេះផងដែរ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម