no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Huawei បានបង្កើតនូវស្ថានីយ៍ 5G ចំនួន 20 ម៉ឺនកន្លែងហើយនៅក្នុងប្រទេសចិន នឹងរំពឹងថានឹងបង្កើនដល់ទៅ 80 ម៉ឺនកន្លែងនៅចុងឆ្នាំនេះ

ថ្មីៗនេះ លោក Gan Bin ដែលជាអនុប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Wireless Product បានទម្លាយចេញនូវការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយចំនួន ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើបណ្តាញ 5G networking នៅក្នុងប្រទេសចិន។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ចិននេះ បានបង្កើតនូវស្ថានីយ៍ 5G ចំនួនច្រើនជាង 200,000 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយ និងបន្តក្នុងការពង្រីករហូតដល់ទៅចំនួន  800,000 នៅចុងឆ្នាំនេះ។

 

no-alternative title

នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នេះ បានចែករំលែកនូវរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Global Analyst Summit 2020 របស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ នៅក្នុងការបញ្ជាក់របស់ Gan Bin បានអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នេះ បានបង្កើតនូវស្ថានីយ៍ចំនួន 200K នៅក្នុងពេលនេះ ហើយក្រុមហ៊ុននេះ មានគម្រោងក្នុងការពង្រីកដល់ទៅចំនួន  800K នៅចុងឆ្នាំ 2020 នេះ ដែលមានការគ្របដណ្តប់ដល់ទៅ 340។ ល្បឿននៃការបញ្ចូនទិន្នន័យនេះទៅលើបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះ គឺលឿនជាងបច្ចេកវិទ្យា 4G ដល់ទៅ 10 ដងផងដែរ។

អ្វីដែលគួរអោយកត់សម្គាល់នេះ  Massive MIMO នេះ ប្រើប្រាស់នូវ TDD spectrum ដែលដំណើរការនូវបច្ចេកវិទ្យា 5G networking ដែលទ្រទ្រង់ទៅលើ  legacy 4G networks ផងដែរ។ សូមជំរាបថា កាលពីពេលមុននេះ យើងរាយការណ៍ថា ប្រទេសចិន បានប្រកួតប្រជែងទៅលើបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម