no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ព័ត៌មានថ្មី៖ ព្រឹត្តិការណ៍ IFA 2020 ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថា អាចនឹងប្រារព្ធតាមការកំណត់ ប៉ុន្តែអនុញាតអោយមនុស្សចូលរួមបានត្រឹមតែ 1000 នាក់ប៉ុណ្ណោះ

នៅក្នុងដំណាក់ការដ៏អាក្រក់អាក្រីនៃការរីករាលដាលមេរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះ គឺបានធ្វើអោយមានការលុបចោលនូវព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះ។ យើងស្ទើរតែឆ្លងកាត់នូវពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2020 នេះហើយ ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយទៀត ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនោះ គឺព្រឹត្តិការណ៍ CES  2020។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ ប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឆមាសទី 2 នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ IFA 2020 អញ្ចឹង ដែលមានការបញ្ជាក់ថា នឹងមានការរឹតត្បិតមួយចំនួនផងដែរ។

 

no-alternative title

កាលពីម្សិលមិញនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ IFA នេះគឺជាសន្និសីទអនឡាញមួយដែលលោកអគ្គនាយក Jens Heithecker បញ្ជាក់ថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំ 2020 នេះ គឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី 5 នៅក្នុងទីក្រុងប៊ែរឡាំង។ គាត់បានទម្លាយថា ពួកគេក៏ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសុខភាពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដើម្បីធ្វើការធានានូវការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម ការប្រុងប្រយ័ត្នហ្វូងមនុស្ស និងវិធានការណ៍អនាម័យជាដើម។

IFA 2020 នឹងរួមបញ្ចូលនូវព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន 4 ដែលព្រឹត្តិការណ៍ 3 នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអាគារផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃ។ សម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ គឺកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមត្រឹមតែ 1000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយលើក។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងសម្រាប់តែការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះ ហើយវានឹងបិទសម្រាប់សាធារណៈជនទូទៅ។

ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 4 របស់  IFA 2020 គឺមាន៖

•IFA Global Press Conference

•IFA Next and Shift Mobility

•IFA Global Markets

•IFA Business Lounges

ព្រឹត្តិការណ៍ CES, IFA និង  MWC គឺជាព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតដែលជួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងការបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងជាច្រើនរបស់ពួកគេ និងអាជីវកម្មជាច្រើនរបស់ពួកគេ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺមានការបង្ហាញនូវផលិតផលជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ បើសិនជាមេរោគ COVID-19 នៅតែបន្តមានការកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននោះ គឺប្រហែជាមនុស្សជាច្រើនមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍  IFA 2020 នេះទេ ដោយពេលវេលា គឺនៅសល់ពេល 4 ខែទៀត៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម