no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Asus ROG Phone 3 ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើ Geekbench និង WiFi Alliance បំពាក់នូវបន្ទះឈីប Snapdragon 865

ក្រុមហ៊ុន Asus នៅមិនទាន់បង្ហាញនូវស្មាតហ្វូន Flagship របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះទេ។ ក្រុមហ៊ុននេះ ក៏ចាប់ផ្តើម បង្ហាញនូវស្មាតហ្វូនលេងហ្គេម ROG របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះ ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បន្តបញ្ចេញនូវស្មាតហ្វូនបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ផងដែរ។ នៅពេលនេះ ស្មាតហ្វូន Asus ROG Phone 3 ប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងពេលដែលរបាយការណ៍មួយទម្លាយអំពីវត្តមានរបស់វានៅលើ Wi-Fi Alliance និង Geekbench Database។

 

no-alternative title

បើមើលទៅលើកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្ហាញកាលពីពេលមុននេះ ស្មាតហ្វូន Asus ROG Phone 3 នេះត្រូវគេរំពឹងថា នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆមាសទី 2 ឆ្នាំ 2020 នេះ។ រហូតមកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Asus នៅមិនទាន់បង្ហាញនូវព័ត៌មានលម្អិតផ្លូវការរបស់ស្មាតហ្វូន Flagship នេះនៅឡើយទេ។ ស្មាតហ្វូននេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍ និងការតេស្ត។ នៅក្នុងបញ្ជីថ្មីរបស់ Geekbench គឺមានការបង្ហាញថា ស្មាតហ្វូន Asus ថ្មីនេះ ក៏មានការរកឃើញនៅលើអនឡាញផងដែរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។

នៅក្នុងបញ្ជីនេះក៏មានការទម្លាយនូវពិន្ទុ និងលេខម៉ូឌែលស្មាតហ្វូននេះផងដែរ ដែលមានលេខម៉ូឌែល I003DD ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្មាតហ្វូន ROG Phone 2‘s I001D។ នេះគឺជាពិន្ទុនៅលើ Geekbench សម្រាប់ស្មាតហ្វូន ROG Phone 3 នេះ។ ស្មាតហ្វូននេះគឺមានបន្ទះឈីប Qualcomm’s Snapdragon 865 SoC, Android 10 OS និងរ៉េមទំហំ 8GB។ ស្មាតហ្វូន  Asus Flagship មានពិន្ទុ 902 នៅក្នុងការតេស្ត single core និងពិន្ទុ 3074 នៅក្នុងការតេស្ត Multi Core។ នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ WiFi Alliance នេះមានការទម្លាយថា ស្មាតហ្វូននេះគឺមានបន្ទះឈីប Qualcomm’s QCA6390 chipset, 2×2 dual-band Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct និងទ្រទ្រង់នូវ Miracast ថែមទៀត។ ស្មាតហ្វូននេះគឺមានលេខម៉ូឌែល I003DD របស់ក្រុមហ៊ុន Asus ហើយស្មាតហ្វូន ROG Phone 3 អាចនឹងបង្ហាញខ្លួនឆាប់ៗនេះ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម