no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Samsung Galaxy Z Flip បានក្លាយជាស្មាតហ្វូនដែលលក់ដាច់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ DSCC

កាលពីដើមឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបង្ហាញនូវស្មាតហ្វូន Galaxy Z Flip ហើយនេះ គឺជាស្មាតហ្វូនដែលអាចបត់បានទី 2 បន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់ស្មាតហ្វូន Galaxy Fold។ តាមការបញ្ជាក់ចេញពីរបាយការណ៍របស់ DSCC (Display Supply Chain Consultants) បានបញ្ជាក់ថា ស្មាតហ្វូននេះ គឺជាស្មាតហ្វូនដែលលក់ដាច់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះ។ ខុសប្លែកពីស្មាតហ្វូន Galaxy Fold នេះ ស្មាតហ្វូន Galaxy Z Flip គឺជាស្មាតហ្វូនដែលអាចបត់បានបញ្ឈរ។ ស្មាតហ្វូននេះប្រើប្រាស់នូវបន្ទះឈីប Qualcomm Snapdragon 855 ហើយបន្ទះឈីបនេះក៏ប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូន Galaxy S20 series ផងដែរ។

 

no-alternative title

ស្មាតហ្វូននេះ ប្រើប្រាស់នូវអេក្រង់ដែលអាចបត់បាន AMOLED ជាមួយនឹងស្រទាប់ UTG (Ultra-Thin Glass)។ ស្មាតហ្វូនដែលអាចបត់បានដំបូងបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នេះ ប្រើប្រាស់នូវ CPI (Colorless Polyimide)។ ស្មាតហ្វូននេះបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងតម្លៃ $1,380 បើធៀបទៅនឹងស្មាតហ្វូនជំនាន់មុននេះ គឺមានតម្លៃ $1,980។ សម្រាប់តម្លៃរបស់ស្មាតហ្វូននេះ គឺទាក់ទាញអតិថិជនច្រើនជាងស្មាតហ្វូន Galaxy Fold។ នេះ គឺជាហេតុផលដែលស្មាតហ្វូននេះលក់ដាច់ច្រើនខ្លាំងជាងស្មាតហ្វូនជំនាន់មុននេះ។ 

SCHOTT ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់ UTG Film នេះ គឺប្រើប្រាស់អេក្រង់នេះសម្រាប់ស្មាតហ្វូន Galaxy Z Fold 2របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ផងដែរ។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Corning នឹងធ្វើការនាំចេញនូវអេក្រង់ UTG ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ ស្មាតហ្វូន Galaxy Z Fold 2 និង Galaxy Z Flip 2 នឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះផងដែរ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម