no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ប្រូម៉ូសិនឥតគិតថ្លៃលើការស្នាក់នៅ ឥវ៉ាន់លើសគីឡូ និងទិដ្ឋាការទេសចរណ៍ របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ែមមឺរឹត ជិតផុតកំណត់ហើយ! រួសរាន់ឡើងៗ

ក្នុងរដូវរងារនេះ អ៊ែមមឺរឹតផ្តល់ជូនឱកាសពិសេសដល់អ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទីក្រុងឌូបៃកាន់តែប្រសើរ តែចំណាយតិច មិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ អ្នកដំណើរទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវតម្លៃពិសេសជាមួយនិងតម្លៃបន្ថែមលើការស្នាក់នៅសណ្ឋាគាររយៈពេល ២ យប់នៅចំកណ្តាលក្រុងឌូបៃដោយឥតគិតថ្លៃ វ៉ាលីឥវ៉ាន់ ១០ គីឡូបន្ថែមដោយឥតគិតថ្លៃ និងរៀបចំទិដ្ឋាការ ៣០ថ្ងៃ ទៅលេងឌូបៃដោយឥតគិតថ្លៃ។  ការបញ្ចុះនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២-១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ជាមួយតម្លៃសំបុត្រទៅមក ទៅឌូបៃ ចាប់ផ្តើមពី ៤៩៩ដុល្លារអាមេរិចសម្រាប់ថ្នាក់សន្សំសំចៃ (Economy Class) និង១៤៩៩ដុល្លារអាមេរិច សម្រាប់ថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម (Business Class) និងមានសុពលភាពធ្វើដំណើរពីថ្ងៃទី ៥-២៧ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ និងថ្ងៃទី ៣ ខែមករា និងថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។ 

 

no-alternative title

អ្នកដំណើរដែលបានកក់សំបុត្រហោះហើរក្នុងពេលបញ្ចុះតម្លៃនេះ និងរីករាយជាមួយការស្នាក់នៅនៅសណ្ឋាគារ Rove ឬ  Rove Healthcare City ពីរយប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ខណៈដែលអតិថិជន ថ្នាក់ហ្វឹសខ្លាស់ (First Class) និងថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម (Business Class) ដែលបានកក់ជើងហោះហើរក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែលអាចរីករាយនឹងការស្នាក់នៅពីរយប់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅសណ្ឋាគារ the Address Sky View ឬ Address Dubai Mall នៅទីក្រុងឌូបៃ។ សម្រាប់លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការទទួលបានប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះ គឺអ្នកដំណើរគ្រាន់តែធ្វើការកក់សំបុត្រហោះហើរតាមគេហទំពរ័ www.emirates.com/kh  រួចវាយបញ្ចូលលេខកូដ FEDUBAI មុនពេលធ្វើការទូទាត់ជាការស្រេច។ បន្ទាប់មកការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារនឹងត្រូវបានកក់និងបានបញ្ជាក់ស្រាប់តែម្ដង។ 

ចំពោះការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ គឺមានបន្ទប់គ្រែមួយឬគ្រែពីរ ដោយអាចមានក្មេងម្នាក់ក្រោមអាយុ ១២ ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់សន្សំសំចៃ និង ថ្នាក់ហ្វឹសខ្លាស់ (First Class) និងថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្ម (Business Class) អាចមានក្មេងក្រោមអាយុ ១២ ឆ្នាំដល់ទៅពីរនាក់។ ការផ្តល់ជូននេះមានរួមបញ្ចូលទាំងពន្ធ និងផ្អែកទៅលើអញ្ញថាភាពអាចរកបាន។លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលថែមទៀត អ៊ែមមឺរឹតបានផ្តល់បន្ថែមលើទិដ្ឋាការទេសចរណ៏ចំនួន ៣០ ថ្ងៃ សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជា។ ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាមួយឯកសារចាំបាច់ដូចជាលិខិតឆ្លងដែន និងរូបថត តម្រូវឲ្យផ្ងើរទៅកាន់ការិយាល័យអ៊ែមមឺរឹតក្នុងតំបន់តាមរយៈ [email protected] ឲ្យមុនថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ២០១៩ សំបុត្រហោះហើររបស់អ៊ែមមឺរឹតត្រូវតែកក់មុន ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។ 

កាន់តែពិសេសទៀតនោះ នារដូវការពិព័រណ៍ទិញទំនិញនៅទីក្រុងឌូបៃ (Dubai Shopping Festival) ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ នឹងផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០។ ហេតុដូច្នេះ ភ្ញៀវទេសចរ នឹងអាចសន្សំបន្ថែមដោយប្រើ My Emirates Pass - ជាសំបុត្រយន្តហោះរបស់អ៊ែមមឺរឹតតាមដូវកាលជាមួយសមាជិកផ្តាច់មុខ - អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនប្តូរយកការបញ្ចុះតម្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសនៅជាង ៥០០ ហាងនៅទូទាំងអារ៉ាប់រួមថែមទៀតផង។

ក្រៅពីនោះ អ្នកធ្វើដំណើរហោះកាត់ឬហោះទៅទីក្រុងឌូបៃចន្លោះពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ ៣០% នៅតាមហាងនិងរហូតដល់ទៅ ៥០% ជាមួយសកម្មភាពកម្សាន្តដោយគ្រាន់តែបង្ហាញសំបុត្រយន្តហោះអ៊ែមមឺរឹត(Emirates boarding pass) និង អត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក៕ បញ្ជាក់៖លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត 

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម