no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរ៉ិនស៍ ខេមបូឌា បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនិង ធនាគារវឌ្ឍនៈ ផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី 24 ខែមេសា នេះ ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរ៉ិនស៍ ខេមបូឌា បានប្រកាសចាប់ដៃគ្នាជាមួយនិង ធនាគារវឌ្ឍនៈ ផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា។ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅពេលនេះ គឺដៃគូទាំងពីរ នឹងធ្វើការចែកចាយនូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។ ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃពុធ ទី24 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Rosewood ភ្នំពេញ។

no-alternative title

ធនាគារវឌ្ឍនៈ ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានអតិថិជនជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស។ កិច្ចព្រមព្រៀងនៅលើសេវាធានារ៉ាប់រង អនុញ្ញាតឱ្យផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឈានមុខគេរបស់ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ម.ក នឹងត្រូវបានណែនាំដល់អតិថិជនរបស់ ធនាគារវឌ្ឍនៈ តាមរយៈបណ្តាញដ៏ទូលំទូលាយរបស់ធនាគារផងដែរ។ អតិថិជនរបស់ ធនាគារវឌ្ឍនៈ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកជំនាញខាងរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Dai-ichi Life (Cambodia) PLC. ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសាខាធនាគារវឌ្ឍនៈ។

តាមរយៈកិច្ចសហការនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Dai-ichi Life (Cambodia) PLC. និងធនាគារ វឌ្ឍនៈ នឹងបន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង និងការធ្វើឱ្យមានសន្តិភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលពួកគេកសាងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម