no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Huawei ប្រកាសចេញប្រូម៉ូសិនខែភ្លៀង ដោយបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើស្មាតហ្វូន និងថេបប្លែត ចំនួន 5 ម៉ូដែលព្រមៗគ្នា

ពិតជាពិសេស ពិតជាឡួយ ជាមួយប្រូម៉ូសិនខែភ្លៀង ចំណេញអស់ស្ទះពី Huawei! ក្រុមហ៊ុន Huawei បានផ្តល់នូវប្រូម៉ូសិនពិសេសស្មាតហ្វូនHuawei បីម៉ូដែល និងថេបប្លែតពីរម៉ូដែលទៀត ដែលទទួលបានការពេញនិយម និងការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជន មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងរដូវភ្លៀងនេះ។

 

no-alternative title

-Huawei T3 Plus ៖ ចំណេញបាន $40 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $149 ប៉ុណ្ណោះ ជា Tablet អេក្រង់ធំគាប់ចិត្ត 

ទំហំ 8 អ៊ីញ RAM 2GB និង ROM 16GB

-Huawei អេ 7 ៖ ចំណេញបាន $30 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $159 ប៉ុណ្ណោះ ហើយជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់ទំហំ 

6.26 អ៊ីញ អេក្រង់ប្រភេទតំណក់ទឹក RAM 3GB និង ROM 32GB ថាមពលថ្ម 4000 mAh

      -Huawei អេ 5s ៖ ចំណេញបាន $20 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $139 ប៉ុណ្ណោះ ហើយជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់ទំហំ 6.09 អ៊ីញ អេក្រង់ប្រភេទតំណក់ទឹក RAM 3GB និង ROM 32GB

      - Huawei T3 7 ៖ ចំណេញបាន $20 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $99 ជា Tablet អេក្រង់ទំហំ 7 អ៊ីញ RAM 2GB និង ROM 16GB

     - Huawei Y5 Lite ៖ ចំណេញបាន $10 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $89 ប៉ុណ្ណោះ ជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់ទំហំ 5.45  អ៊ីញ RAM 1GB និង ROM 16GB

ពេញចិត្តម៉ូដែលណាដែរ? ប្រញាប់ឡើង ទាន់មានប្រូម៉ូសិនពិសេសអីចេះផង! អ្នករកជាវបាន នៅហាងទូរស័ព្ទដែលនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកបំផុត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់

Website: https://consumer.huawei.com/kh/ 

Facebook: Huawei Mobile https://bit.ly/2ePDMSq  

 

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម