no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Nokia បានបំបែកនូវកំណត់ត្រាថ្មីនៅក្នុងត្រីមាសទី 2 នេះ ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញបានលើសពី 100 លានដុល្លារអាមេរិក

នៅថ្ងៃនេះ Nokia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ហ្វាំងឡង់ បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី 2 ហើយ។ មួយរយៈនេះ ដោយសារតែមេរោគរាតត្បាតកូរ៉ូណាវីរុសនេះ និងការដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ នៅក្នុងទីផ្សាររបស់ចិននោះ បានធ្វើអោយប្រាក់ចំណេញរបស់ត្រីមាសទី 2 របស់ក្រុមហ៊ុន Nokia ទទួលបានចំនួន 5.092 ពាន់លានយូរ៉ូ។ នេះ គឺមានការធ្លាក់ចុះ 11% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ 

 

no-alternative title

អ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះ គឺប្រាក់ចំណេញដុលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ គឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនដែលមានការឈានដល់ទៅ 99 លានយូរ៉ូ (116.5 លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលតួរលេខនេះ គឺពិតជាទាក់ទាញមែនទែនដែលមានការខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន 193 លានយូរ៉ូ (227.2 លានដុល្លារអាមេរិក) នៅក្នុងពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ បន្ថែមពីនេះទៀតនោះ ការនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia នៅក្នុងត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2020 នេះគឺមានការកើនឡើងផងដែរ។ នៅចុងឆ្នាំនេះ កំណើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia អាចនឹងលើសពី 35%។

លោក Rajeev Suri ដែលជាអគ្គនាយក និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia បាននិយាយថា “ទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែមេរោគ COVID-19 នេះក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុន Nokia នៅតែសម្រេចបាននូវកំណើនខ្លាំងក្លាមែនទែននៅក្នុងត្រីមាសទី 2 នេះ។ ប្រាក់ចំណេញនេះគឺខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុក ប្រាក់ចំណេញគឺមានការកើនឡើង អាជីវកម្មទូរស័ព្ទក៏មានការកើនឡើង និងតម្លៃភាគហ៊ុនក៏ល្អផងដែរ។ យើងពិតជាមានកំនើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំនេះ។”

ចាប់តាំងពីប្រាក់ចំណេញ គឺល្អជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅលើទីផ្សារនោះ ក្រុមហ៊ុន Nokia គឺមានប្រាក់ចំណេញហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងក្លាជាងមុននៅចុងឆ្នាំនេះ។ លំហូរនៃប្រាក់ចំណេញនេះ នឹងមានការកើនឡើងទៅលើហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមហ៊ុន Nokia គឺមានការកើនឡើងនៃតម្លៃភាគហ៊ុនដល់ទៅ 0.25 យូរ៉ូ ($0.29)។ បន្ថែមពីនេះ ក៏មានការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់នៃប្រតិបត្តិការនេះដល់ទៅ 9.5% ផងដែរ៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម