no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថា Android 11 (API level “R”) និងមានកម្មវិធីច្រើនជាងមុន ហើយនិងប្រើប្រាស់នូវរូបសញ្ញា “5GE” ICON

នាពេលថ្មីៗនេះ មានការយល់ច្រឡំជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរូបសញ្ញា network icons នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 11 ។ សម្រាប់រូបសញ្ញា  icon “5Ge” នេះ មើលទៅពិតជាយល់ច្រឡំមែន។ យ៉ាងណាមិញ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ  Android 11 នេះគឺមានការអាប់ដេត និងបង្ហាញអោយកាន់តែច្បាស់ជាងមុនផងដែរ។ ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនគិតថា រូបសញ្ញា e “5Ge” icon គឺជាបណ្តាញ 5G network នោះ តាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជា  LTE Advanced Pro តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចហៅវាថាជា 4G LTE ឬ pre-5G ហើយវាក៏មិនទាន់ដល់កម្រិត5G នៅឡើយទេ។

 

no-alternative title

នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន Google និយាយថា សម្រាប់  Android 11 (API level “R”) និងខ្ពស់ជាងមុន កម្មវិធីជាច្រើន ជាមួយនឹង android.Manifest.permission.READ_PHONE_STATE permission អាចស្នើសុំនូវការអាប់ដេតទៅលើព័ត៌មាននៅលើអេក្រង់របស់ស្មាតហ្វូននេះបានតាមរយៈ PhoneStateListener.onDisplayInfoChanged ដែលក្នុងនោះគឺមានព័ត៌មាន  wireless access technology ផងដែរ។ បើរំលឹកទៅកាន់ឆ្នាំ 2018 នេះ ក្រុមហ៊ុន AT&T ព្យាយាមក្នុងការប្រើប្រាស់នូវស្លាកសញ្ញាឡើងវិញនៅលើបណ្តាញ  LTE Advanced network របស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្តាញ  “5G E” ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន  AT&Tបានសម្រេចចិត្តក្នុងការឈប់ប្រើប្រាស់នូវម៉ាកសញ្ញា 5Ge។ 

ក្រុមហ៊ុននេះ នឹងមិនទាន់ដកចេញភ្លាមៗនូវ  “5Ge” icon ចេញពីស្មាតហ្វូនជាច្រើនរបស់ Android នោះទេ។ សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា True 5G networks នឹងមានរូបសញ្ញា  icons “5G” ឬ  “5G+”។ នៅក្នុង API ថ្មីនេះគឺមានការផ្តល់នូវ  5G icon ដោយប្រតិបត្តិករជាច្រើន។ នេះគឺជាការពិពរណ៌នាអំពីរូបសញ្ញា  icons នេះ៖

•LTE – PLAIN 4G

•LTE+ – 4G WITH CARRIER AGGREGATION

•5GE – LTE ADVANCED PRO

•5G – NR, SUB-6GHZ

•5G+ – NR ON MILLIMETER-WAVE CELLULAR BANDS

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះ គឺតំណាងអោយនូវ  sub-6GHz នោះបច្ចេកវិទ្យា 5G+ នេះគឺមានផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យា mmWave ផងដែរ។ ល្បឿននៃកម្រិត (5G+) របស់វាគឺឈានដល់កម្រិត GB៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម