no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Samsung មានគោលដៅក្នុងការនាំចេញនូវទូរទស្សន៍អោយបានចំនួន 35 លានគ្រឿងក្នុងឆមាសទី 2 ឆ្នាំ 2020 បើទោះជាមានការរំខានដោយ Covid-19 ក៏ដោយ

ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅតែមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទូរទស្សន៍នេះទោះបីជាឧស្សាហកម្មនេះ គឺមានការវាយប្រហារដោយមេរោគរាតត្បាតពិភពលោកកូរ៉ូណាវីរុសក៏ដោយ។ ក្រុមហ៊ុនច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនេះនិយាយថា គោលដៅនៃទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនគឺមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងឆមាសទី 1 ឆ្នាំ 2020 នេះដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូរ៉ូណាចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមក។ ក្រុមហ៊ុននេះ ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងអាចធ្វើការនាំចេញទូរទស្សន៍បានចំនួន 45 លានគ្រឿងនៅចុងឆ្នាំនេះ។

 

no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Samsung មានគោលដៅក្នុងការនាំចេញនូវទូរទស្សន៍នេះចំនួន 35 លានគ្រឿងសម្រាប់ឆមាសទី 2 ឆ្នាំ 2020នេះ។ ការរំពឹងខ្ពស់នេះ គឺជាមហិច្ឆិតាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung។ គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Samsung នាំចេញទូរទស្សន៍ច្រើនជាង 41 លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 កន្លងទៅនេះ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះ គឺមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ 

យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតនេះ បានអោយដឹងថា ចក្ខុវិស័យសុទិដ្ឋិនិយមរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ឆមាសទី 2 នៃឆ្នាំនេះបានមកដល់នៅពេលដែលភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជិតនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកតម្លៃមួយមុនការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ 19។ នៅពេលនេះ ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គឺមានតម្លៃដល់ទៅ $45 ក្នុងមួយហ៊ុន៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម