no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Nissan Rogue គឺជារថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

Rogue គឺជារថយន្តដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan នៅក្នុងត្រកូលនៃរថយន្តជាច្រើនរបស់ខ្លួន ហើយវាក៏ចាត់ទុកថាជារថយន្តមួយនៅក្នុងចំណោមរថយន្តទាំង 10 ដែលលក់ដាច់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។ សម្រាប់ម៉ូដែលឆ្នាំ 2020 នេះ គឺជារថយន្ត SUV ខ្នាតតូច (Compact) ដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ Safety Shield 360 system របស់ក្រុមហ៊ុន Nissan ជាស្តង់ដារមួយរបស់ខ្លួន និងការបន្ថែមនូវមុខងារជាច្រើនទៀតដូចជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលឃើញអ្នកដើរថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំងក្រោយស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទៅលើចំណុចងងឹតខាងក្រោយ (Blind Spot) ថែមទៀតផង។

 

no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Nissan បានបញ្ជាក់ថា Nissan Rogue គឺជាម៉ូដែលថ្មីមួយនៅក្នុងចំណោមម៉ូដែលជាច្រើនទៀតរបស់ខ្លួន ដែលថ្មីៗនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Nissan បន្ថែមនូវមុខងារថ្មីមួយគឺ ProPilot Assist Semi-Autonomous Safety ដែលប្រើប្រាស់នៅលើរថយន្តជាច្រើនម៉ូដែលឆ្នាំ 2020 នេះ នៅលើត្រកូលរថយន្ត Rogue SL និងម៉ូដែល SV។ 

ជាមួយនឹងគ្នាប្រកាសពីភាពជោគជ័យនេះ ក្រុមហ៊ុន Nissan ក៏បានទម្លាយនូវតម្លៃរបស់រថយន្តស៊េរីថ្មី 2020 Rogue ផងដែរ ដោយរថយន្តម៉ូដែល front-wheel-drive S គឺមានតម្លៃ $25,200 ខណៈពេលដែលរថយន្ត SV trim មានតម្លៃ $26,620 ហើយសម្រាប់ម៉ូដែល SL គឺមានតម្លៃ $31,590។ 

សម្រាប់ប្រភេទ All-wheel-drive គឺមានតម្លៃបន្ថែមលើម៉ូដែលផ្សេងចំនួន $1,350 ដែលនាំអោយរថយន្ត S trim នេះ មានតម្លៃ $26,550,រថយន្ត SV មានតម្លៃ $27,970 និងរថយន្ត SL គឺមានតម្លៃ $32,940 ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម