" ប្រញាប់ឡើង នៅសល់តែ 10 ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ "

នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន MSI បានប្រកាសផ្តល់ជូននូវប្រូម៉ូសិនថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលជាវម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ MSI គ្រប់ម៉ូដែល ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូរ ឆ្នាំ 2022។ ជាមួយនិងកម្មវិធីនេះ រាល់កជាវម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ MSI គ្រប់ម៉ូដែល ពីក្រុមហ៊ុន MSI គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ ហើយថែមទាំងមានការជូននូវកាដូពិសេសជាច្រើនទៀតផង។ 

រូបភាពពាណិជ្ជកម្ម
no-alternative title

ដូច្នេះនេះ សម្រាប់ហ្វេនៗគ្រប់គ្នា ដែលមានបំណងចង់បានម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រម៉ូដែលថ្មីៗ យកទៅប្រើប្រាស់នោះ វេលានេះ គឺជាឱកាសល្អបំផុត ពីព្រោះថា ក្រៅពីទទួលបាននូវបានការបញ្ចុះតម្លៃ ហើយថែមទាំងមានកាដូពិសេសៗជាច្រើនថែមទៀតផង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលតាម Link នេះបាន: https://vn.msi.com/Promotion/2022-Holiday-Sale-Laptop-kh/nb 

 

 

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម