no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

SAMSUNG នឹងនាំមុខគេក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើបន្ទះឈីប QUALCOMM SNAPDRAGON 865

ថ្មីៗនេះ មានរបាយការណ៍ជាច្រើនបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Samsung Electronics បានទទួលនូវការបញ្ជាទិញជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Qualcomm ក្នុងការផលិតបន្ទះឈីប application processor (AP) ជំនាន់ចុងក្រោយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាជាបន្ទះឈីប Snapdragon 865 នោះ។ នេះមានរយៈពេលប្រហែលជា 1 ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសកូរ៉េនេះបាត់បង់ទៅលើការផ្គង់ផ្គង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Semiconductor manufacturing company (TSMC) ដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បន្ទះឈីប Snapdragon 855 បច្ចុប្បន្ននេះ។

 

no-alternative title

សារព័ត៌មាន Theelec របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ស Samsung គួរតែចាប់ផ្តើមនូវការផលិតទៅលើបន្ទះឈីប SD865 chipsets របស់ខ្លួននេះនៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ សម្រាប់បន្ទះឈីបចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើការផលិតនៅក្នុងដំណើរការ 7nm ultra-violet (EUV) ។ វាគឺជាបន្ទះឈីបដំបូងបំផុតដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Samsung ធ្វើការផលិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm ជាមួយនឹងដំណើរការនៃ 7nm EUV នេះ។ ត្រឡប់ទៅកាន់ឆ្នាំ ២០១៧ វិញនោះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ប្រទេសកូរ៉េនេះក៏ធ្វើការផលិតនូវបន្ទះឈីប Snapdragon 845 ដែលប្រើប្រាស់នូវដំណើរការ 10nm ។ កាលពីឆ្នាំមុននេហះ ក្រុមហ៊ុន TSMC នាំមុខគេទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ដំណើរការ 7nm ហើយក្រុមហ៊ុន Qualcomm ក៏ធ្វើការបញ្ជាទិញបន្ទះឈីប Snapdragon 845 ពីពួកគេផងដែរ។

 

 

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Qualcomm ជឿជាក់ថា ដំណើរការ 7nm EUV របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Samsung គឺមានការប្រកួតប្រជែងជាងដំណើរការ TSMC 7nm ដូចនេះវានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េនៅឆ្នាំក្រោយនេះ។ កាលពីដើមខែមេសានេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Samsung ត្រូវគេរាយការណ៍ថាចាប់ផ្តើមធ្វើការដឹកជញ្ជូនទៅលើបន្ទះឈីប 7nm EUV process Exynos AP ដែលអាចមានវត្តមាននៅលើស្មាតហ្វូន Galaxy Note 10 ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះ។

កន្លងមកក៏មានបញ្ជាក់អំពីការចរចាររវាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនេះ ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៅឡើយ ប៉ុន្តែវាក៏ឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយផងដែរ។ សម្រាប់បន្ទះឈីប Snapdragon ជំនាន់បន្ទាប់នេះគឺជា Snapdragon 865 ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូនជាច្រើននៅឆ្នាំ 2020 ខាងមុខនេះ។ ក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm វាក៏មានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនទៀតដូចជា NVIDIA, IBM និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដែលនឹងប្រើប្រាស់នូវបន្ទះឈីប Samsung’s 7nm EUV នេះ។ បន្ទះឈីបជំនាន់បន្ទាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានពីរជម្រើសគឺ Version ស្តង់ដារ និងមួយទៀតគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈីប Snapdragon X55 5G៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម