no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និង KIA ចង់អោយស្មាតហ្វូនអាចបញ្ជាទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីនាពេលអនាគតបាន

បន្តិចទៀតនេះ ស្មាតហ្វូនជាច្រើន នឹងបន្តការដើរតួរយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរបៀប ដែលយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរថយន្តជាច្រើនរបស់យើង។ នៅក្នុងពេលនេះ ប្រព័ន្ធជាច្រើនដូចជា Uber និង Lyft ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាកម្មនៃការបើកបររបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ក៏បានបញ្ចេញនូវកម្មវិធី Apps ជាច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើសេវាកម្មជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងព័ត៌មាននេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និង Kia ដែលមានបំណងក្នុងការដឹកនាំទៅលើការផ្លាស់ប្តូរមួយនេះ។

ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើន របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទើបតែប្រកាសអំពីផែនការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Wireless Charging នៅលើរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចតរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិ Automated Valet Parking System (AVPS) ។ គោលដៅនៃប្រព័ន្ធនេះ គឺសាមញ្ញមែនទែន ដែលនឹងជួយម្ចាស់រថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើន នៅក្នុងការកាត់បន្ថយទៅលើភាពតានតឹងនៃការរង់ចាំនៅនៅស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលថ្មនោះ។ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវឈរនៅក្បែររថយន្តនេះ ស្របពេលដែលស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការងារនេះជំនួសអ្នកបាននោះ?

no-alternative title

អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះ គឺប្រាប់ទៅកាន់រថយន្តរបស់អ្នកធ្វើរឿងអ្វីមួយតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក ហើយកម្មវិធីនេះ នឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលថ្ម Wireless Charging នេះ។ នៅពេលដែលរថយន្តរបស់អ្នកបញ្ចូលថាមពលថ្មពេញនោះ វានឹងផ្លាស់ទៅកាន់កន្លែងចតផ្សេងដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈប្រព័ន្ធ Automated Valet Parking System ហើយវានឹងអនុញ្ញាតឱ្យរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើន នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍នេះ។ ម្ចាស់រថយន្តនេះ និងអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វននេះ គ្រាន់តែធ្វើការខលតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីស្វែងរកនូវទីតាំងនៃរថយន្តរបស់ពួកគេនោះ។

ដំណើរការនេះ ក៏មានភាគីទី 3 ផងដែរ សម្រាប់ដំណើរការនេះគឺកន្លែងចំណត ដោយត្រូវតែមានការផ្តល់នូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការដំណើរការនូវរថយន្តនេះ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ទីតាំងចតដែលទំនេរ និងស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលថ្មនោះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ប្រព័ន្ធបញ្ចូលថាមពលថ្មនេះ នឹងមានការអាប់ដេតទៅលើស្ថានភាពនៃការបញ្ចូលថាមពលថ្មរបស់រថយន្តនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដមែន។ ជាក់ស្តែង កម្មវិធីនេះ ក៏តម្រូវអោយមានការប្រើប្រាស់នូវការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែយើងបានដឹងជាយូរមកហើយអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើននេះ និងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលនឹងធ្វើការសម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពលថ្មបានលឿននោះ។

ក្រុមហ៊ុន Hyundai និង Kia ហាក់ដូចជាមានបំណងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះអោយបានមុនគេគឺនៅត្រឹមឆ្នាំ 2025 ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជាច្រើនក៏ចង់ធ្វើការពាណិជ្ជកម្មទៅលើរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិជាច្រើនរបស់ខ្លួនដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងឆ្លាតវៃនៅដើមឆ្នាំ 2021 នេះ ប៉ុន្តែគោលដៅចុងក្រោយនៃរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2030 ៕

 

no-alternative title
no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម