no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

របាយការណ៍៖ ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC នៅបន្តធ្លាក់ចុះសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺមានចំនួន 26.16%

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន HTC បានប្រកាសចេញនូវប្រាក់ចំណូលរួមគ្នារបស់ខ្លួនសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 ដែលបង្ហាញអំពីការតស៊ូទៅមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិករបស់តៃវ៉ាន់នេះ ដោយបង្ហាញអំពីតួរលេខធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ (YoY)។ កាលពីខែមុននេះ យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញពី Digitimes ក្រុមហ៊ុន HTC មានប្រាក់ចំណូលចំនួន 188 លានដុល្លារអាមេរិក គឺមានការធ្លាក់ចុះ 6.61% សម្រាប់ខែតុលា និងធ្លាក់ចុះ 26.16% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 នេះ ត្រូវបានគេដឹងថា គឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញស្មាតហ្វូន Pixel 2 ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Google ។

នៅក្នុងការប្រៀបធៀបនេះ ក្រុមហ៊ុន HTC រាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលប្រហែលជា 200 លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ 2017 បើទោះបីជាវាបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះ 6.86% បើធៀបទៅនឹងខែមុននេះ។ ការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញនេះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា នៅតែបន្តទៅមុខបើទោះបីជាការលក់ស្មាតហ្វូនម៉ូដែល HTC U11 នៅឆ្នាំនេះមានភាពរឹងមាំក្តី។ កាលពីខែមិថុនានេះ ស្មាតហ្វូន HTC U11 មានការលក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីស្មាតហ្វូននេះចាប់ដាក់លក់នោះ នេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយពី Focus Taiwan។ ការលក់ខ្លាំងក្លានេះ ដោយសារតែស្មាតហ្វូន HTC U11 មានដំណើរការលឿនជាងស្មាតហ្វូន HTC 10 និង HTC One M9។ ស្មាតហ្វូន HTC U11 ដំណើរការបន្ទះឈីប Qualcomm Snapdragon 835 SoC ។

សម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC នៅតែមានការធ្លាក់ចុះ ហើយនឹងនៅតែបន្តទៅលើការខាតបង់ ដែលក្រុមហ៊ុនទទួលរងនៅក្នុងរយៈពេលពីរខែចុងក្រោយនេះ។ សម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ 2017 នេះ ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC មានការធ្លាក់ចុះ ដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺមានប្រហែលជា 99.69 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺមានចំនួន 205.3 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 10.11% ហើយនឹងមានការធ្លាក់ចុះ 2% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ 2016៕

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម